skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Năm xuất bản: 1960đến1974 xóa Chủ đề: Life Sciences, General xóa Năm xuất bản: 1963đến1964 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Vocabularium Nocentium Florae: Wörterbuch der Wichtigsten Pflanzenschädlinge Pflanzenkrankheiten und Unkräuter
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vocabularium Nocentium Florae: Wörterbuch der Wichtigsten Pflanzenschädlinge Pflanzenkrankheiten und Unkräuter

Kwizda, Richard; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

ISBN: 9783709179161 ; ISBN: 3709179165 ; DOI: 10.1007/978-3-7091-7916-1

Toàn văn sẵn có

2
Vitalfärbung und Vitalfluorochromierung Tierischer Zellen
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vitalfärbung und Vitalfluorochromierung Tierischer Zellen

Stockinger, Leopold; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Protoplasmatologia, Handbuch der Protoplasmaforschung ;

ISBN: 9783709155592 ; ISBN: 3709155592 ; DOI: 10.1007/978-3-7091-5559-2

Toàn văn sẵn có

3
The Nuclear Membrane and Nucleocytoplasmic Interchange
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Nuclear Membrane and Nucleocytoplasmic Interchange

Feldherr, C. M ; Gall, J. G ; Goldstein, L ; Harding, C. V ; Loewenstein, W. R ; Mirsky, A. E; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Protoplasmatologia, Handbuch der Protoplasmaforschung ;

ISBN: 9783709154762 ; ISBN: 3709154766 ; DOI: 10.1007/978-3-7091-5476-2

Toàn văn sẵn có

4
Yearbook of the European Convention on Human Rights / Annuaire De La Convention Europeenne des Droits De L’homme: The European Commission and European Court of Human Rights / Comimssion et Cour Europeennes des Droits de L’homme
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yearbook of the European Convention on Human Rights / Annuaire De La Convention Europeenne des Droits De L’homme: The European Commission and European Court of Human Rights / Comimssion et Cour Europeennes des Droits de L’homme

Robertson, A. H; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

ISBN: 9789401534253 ; ISBN: 940153425X ; DOI: 10.1007/978-94-015-3425-3

Toàn văn sẵn có

5
Über das stomatäre Verhalten von Pflanzen verschiedener Standorte im Alpengebiet und auf Sumpfwiesen der Ebene
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Über das stomatäre Verhalten von Pflanzen verschiedener Standorte im Alpengebiet und auf Sumpfwiesen der Ebene

Hübl, Erich; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

ISBN: 9783709139585 ; ISBN: 3709139589 ; DOI: 10.1007/978-3-7091-3958-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. German  (3)
 2. English  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (1)
 2. K - Law.  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mirsky, A. E
 2. Gall, J. G
 3. Goldstein, L
 4. Harding, C. V.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...