skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 672  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: American Chemical Society (CrossRef) xóa Năm xuất bản: 1960đến1974 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Catalysis by Metals.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalysis by Metals.

Hofer, L. J. E.

Journal of the American Chemical Society, 12/1962, Vol.84(23), pp.4615-4616 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7863 ; E-ISSN: 1520-5126 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ja00882a067

Toàn văn không sẵn có

2
Tetrafluoroethylene Complexes of Transition Metals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tetrafluoroethylene Complexes of Transition Metals

Cramer, Richard ; Parshall, G. W.

Journal of the American Chemical Society, 03/1965, Vol.87(6), pp.1392-1393 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7863 ; E-ISSN: 1520-5126 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ja01084a048

Toàn văn không sẵn có

3
Trichlorosilyl hydrides of transition metals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trichlorosilyl hydrides of transition metals

Jetz, W. ; Graham, William A. G.

Journal of the American Chemical Society, 06/1969, Vol.91(12), pp.3375-3376 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7863 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ja01040a050

Toàn văn không sẵn có

4
Fluoroolefin Complexes of Transition Metals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fluoroolefin Complexes of Transition Metals

Parshall, G. W. ; Jones, F. N.

Journal of the American Chemical Society, 12/1965, Vol.87(23), pp.5356-5361 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7863 ; E-ISSN: 1520-5126 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ja00951a017

Toàn văn không sẵn có

5
Separation of Heavy Metals.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Separation of Heavy Metals.

Peppard, Donald F.

Journal of the American Chemical Society, 07/1962, Vol.84(13), pp.2657-2657 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7863 ; E-ISSN: 1520-5126 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ja00872a051

Toàn văn không sẵn có

6
Borane Complexes of Transition Metals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Borane Complexes of Transition Metals

Parshall, G. W.

Journal of the American Chemical Society, 02/1964, Vol.86(3), pp.361-364 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7863 ; E-ISSN: 1520-5126 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ja01057a014

Toàn văn không sẵn có

7
The Sequestration of Metals. Theoretical Considerations and Practical Applications.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Sequestration of Metals. Theoretical Considerations and Practical Applications.

Harned, Herbert S.

Journal of the American Chemical Society, 04/1960, Vol.82(8), pp.2087-2087 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7863 ; E-ISSN: 1520-5126 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ja01493a071

Toàn văn không sẵn có

8
Spin delocalization in aromatic complexes of transition metals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spin delocalization in aromatic complexes of transition metals

Anderson, Stanley E. ; Drago, Russell S.

Journal of the American Chemical Society, 06/1969, Vol.91(13), pp.3656-3658 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7863 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ja01041a045

Toàn văn không sẵn có

9
.pi.-Dicarbollyl derivatives of the transition metals. Metallocene analogs
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

.pi.-Dicarbollyl derivatives of the transition metals. Metallocene analogs

Hawthorne, M. Frederick. ; Young, Donald Clifford. ; Andrews, Timothy D. ; Howe, David V. ; Pilling, Richard L. ; Pitts, A. Denise. ; Reintjes, Marten. ; Warren, Leslie F. ; Wegner, Patrick A.

Journal of the American Chemical Society, 02/1968, Vol.90(4), pp.879-896 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7863 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ja01006a008

Toàn văn không sẵn có

10
Zero-Charge Potentials of Solid Metals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zero-Charge Potentials of Solid Metals

Andersen, T. N. ; Perkins, R. S. ; Eyring, H.

Journal of the American Chemical Society, 10/1964, Vol.86(20), pp.4496-4496 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7863 ; E-ISSN: 1520-5126 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ja01074a060

Toàn văn không sẵn có

11
Tin(II) Chloride Complexes of Platinum Metals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tin(II) Chloride Complexes of Platinum Metals

Davies, A. G. ; Wilkinson, G. ; Young, J. F.

Journal of the American Chemical Society, 06/1963, Vol.85(11), pp.1692-1692 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7863 ; E-ISSN: 1520-5126 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ja00894a036

Toàn văn không sẵn có

12
The Chemisorption of Carbon Monoxide on Metals 1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Chemisorption of Carbon Monoxide on Metals 1

Gardner, R. A. ; Petrucci, R. H.

Journal of the American Chemical Society, 10/1960, Vol.82(19), pp.5051-5053 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7863 ; E-ISSN: 1520-5126 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ja01504a011

Toàn văn không sẵn có

13
Activated metals. I. Preparation of highly reactive magnesium metal
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Activated metals. I. Preparation of highly reactive magnesium metal

Rieke, Reuben D. ; Hudnall, Phillip M.

Journal of the American Chemical Society, 10/1972, Vol.94(20), pp.7178-7179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7863 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ja00775a066

Toàn văn không sẵn có

14
The Action of Alkali Metals on Phenylgermanium Halides 1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Action of Alkali Metals on Phenylgermanium Halides 1

Metlesics, W. ; Zeiss, H.

Journal of the American Chemical Society, 07/1960, Vol.82(13), pp.3321-3323 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7863 ; E-ISSN: 1520-5126 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ja01498a022

Toàn văn không sẵn có

15
2-(Phenylazo)phenyl complexes of the transition metals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2-(Phenylazo)phenyl complexes of the transition metals

Heck, Richard F.

Journal of the American Chemical Society, 01/1968, Vol.90(2), pp.313-317 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7863 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ja01004a019

Toàn văn không sẵn có

16
A Revised Model for Ammonia Solutions of Alkali Metals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Revised Model for Ammonia Solutions of Alkali Metals

Gold, Marvin. ; Jolly, William L. ; Pitzer, Kenneth S.

Journal of the American Chemical Society, 06/1962, Vol.84(11), pp.2264-2265 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7863 ; E-ISSN: 1520-5126 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ja00870a054

Toàn văn không sẵn có

17
The Wave Mechanics of Electrons in Metals.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Wave Mechanics of Electrons in Metals.

Dexter, D. L.

Journal of the American Chemical Society, 10/1962, Vol.84(20), pp.3983-3983 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7863 ; E-ISSN: 1520-5126 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ja00879a051

Toàn văn không sẵn có

18
Metal-Metal Bonding Sequences Involving Three Different Metals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metal-Metal Bonding Sequences Involving Three Different Metals

Patil, H. R. H. ; Graham, W. A. G.

Journal of the American Chemical Society, 02/1965, Vol.87(3), pp.673-673 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7863 ; E-ISSN: 1520-5126 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ja01081a062

Toàn văn không sẵn có

19
Diazonium complexes of transition metals. Diazotization by coordinated nitrosyl
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diazonium complexes of transition metals. Diazotization by coordinated nitrosyl

Bowden, William L. ; Little, William F. ; Meyer, Thomas J.

Journal of the American Chemical Society, 07/1973, Vol.95(15), pp.5084-5085 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7863 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ja00796a070

Toàn văn không sẵn có

20
Solutions of alkali metals in anhydrous pyridine
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solutions of alkali metals in anhydrous pyridine

Schmulbach, Charles D. ; Hinckley, Conrad C. ; Wasmund, David.

Journal of the American Chemical Society, 11/1968, Vol.90(24), pp.6600-6602 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7863 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ja01026a006

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 672  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (458)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1963  (138)
 2. 1963đến1965  (140)
 3. 1966đến1968  (148)
 4. 1969đến1972  (154)
 5. Sau 1972  (92)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. King, R.B.
 2. King, R. B.
 3. Bredig, M.A.
 4. Bredig, M. A.
 5. Dworkin, A. S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...