skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 25.723  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: 1960đến1974 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PATTERN RECORDING APPARATUS

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Man and machine readable label

Schlieben Ernest W

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

JPS4899023U

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Card processing system

Nelson Alfred M ; Wiener Jerome B

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optical recording device

Goddard William A

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DE2216824

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kartenstapeleinrichtung mit hochkant stehenden Karten

Horst Zschage

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Appareil destiné à l'identification de caractères

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

READING APPARATUS

Brok W,Nl ; Spanjersberg A,Nl ; Van Staveren J,Nl

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCESS FOR OPTICAL RECOGNITION OF CHARACTERS

Anderegg M,Ch

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FR2075032

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FR2050861

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DE1549947

Voss, Heinz-Hermann, 5000 Koeln

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BE659729

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

JPS4941036

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DE2059009

Sachse, Christian, 3001 Bredenbeck

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overcoming light leakage in optical sensing

Chen Wu ; Poland William L

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formularkarte zur Aufnahme von Schrifttext, mit zumindest einer Magnetspur aus Magnetbeschichtung

Reiter,Werner

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FR1581835

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPAREIL DE LECTURE, NOTAMMENT DE CHIFFRES MANUSCRITS SUR DES CARTES OUFORMULES DE VIREMENT POSTAL

W.F. Brok ; A.A. Spanjersberg ; J. Van Staveren

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 25.723  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1963  (1.470)
 2. 1963đến1965  (2.026)
 3. 1966đến1968  (3.918)
 4. 1969đến1972  (9.413)
 5. Sau 1972  (8.896)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (18.239)
 2. German  (4.695)
 3. French  (2.174)
 4. Spanish  (218)
 5. Italian  (168)
 6. Danish  (100)
 7. Dutch  (66)
 8. Russian  (54)
 9. Swedish  (16)
 10. Finnish  (12)
 11. Norwegian  (2)
 12. Japanese  (1)
 13. Icelandic  (1)
 14. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gerhard Ritzerfeld
 2. Greanias Evon C
 3. Reiter,Werner
 4. William W. Hardin
 5. Hamburgen Arthur

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...