skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 5.734.505  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: 1960đến1973 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 65, subject Index, A-I. July-December, 1966

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1967 - (540 CHE(65) 1967)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physics and chemistry of the organic solid state

Fox David editor; Labes Mortimer M. editor; Weissberger Arnold editor

New York : John wiley and sons , 1963 - (548 PHY 1963)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to plant biochemistry

Goodwin T.W.; Mercer E.I

Oxford : Pergamon Press, 1972 - (581.7 GOO 1972)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học đại cương. Tập 3

Glinka N.L.; Bùi Ngọc Dũng người dịch

H. : Giáo dục, 1964 - (540 GLI(3) 1964)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cuộc du lịch trong thế giới hoá học. Tập 1

Spautxut Z.

H. : Giáo dục, 1964 - (540 SPA(1) 1964)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nouveau traité de chimie minérale. T. 2, Potassium

Pascal Paul

Paris : Masson et Cie, Editeurs, 1963 - (546 PAS(2) 1963)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nouveau Traité de Chimie Minérale. T. 15

Pascal Paul

Paris : Masson et Cie, Editeurs, 1962 - (546 PAS(15) 1962)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nouveau Traité de Chimie Minérale. T. 16, Fluor, Chlore, Brome, Iode, Astate, Mangomèse, Technetium, Rhenium

Pascal Paul

Paris : Masson et Cie, Editeurs, 1960 - (546 PAS(16) 1960)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nouveau Traité de Chimie Minérale. T. 13, Oxygène, Ozone, Oxydes, Eau Oxygénés, La Combustron, Soufre, Selimum, Tellure, Polonium

Pascal Paul

Paris : Masson et Cie, Editeurs, 1960 - (546 PAS(13) 1960)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nouveau Traité de Chimie Minérale. T. 8, Gemanium, étain, Plomb

Pascal Paul

Paris : Masson et Cie, Editeurs, 1963 - (546 PAS(8) 1963)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nouveau Traité de Chimie Minérale. T. 15, Uranium et Transuraniens

Pascal Paul

Paris : Masson et Cie, Editeurs, 1960 - (546 PAS(15) 1960)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nouveau Traité de Chimie Minérale. T. 17, Cobalt, Nikel

Pascal Paul

Paris : Masson et Cie, Editeurs, 1963 - (546 PAS(17) 1963)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nouveau Traité de Chimie Minérale. T. 5, Zinc, Cadmium, Mercure

Pascal Paul

Paris : Masson et Cie, Editeurs, 1962 - (546 PAS(5) 1962)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nouveau Traité de Chimie Minérale. T. 20, Alliages Métalliques

Pascal Paul

Paris : Masson et Cie, Editeurs, 1962 - (546 PAS(20) 1962)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nouveau Traité de Chimie Minérale. T. 17, Fer, Cobalt, Nickel

Pascal Paul

Paris : Masson et Cie, Editeurs, 1967 - (546 PAS(17) 1967)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nouveau Traité de Chimie Minerale. T. 2, Lithium, Sodium

Pascal Paul

Paris : Masson et Cie, Editeurs, 1966 - (546 PAS(2) 1966)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nouveau Traité de Chimie Minérale. T. 15, Uranium (Complements)

Pascal Paul

Paris : Masson et Cie, Editeurs, 1967 - (546 PAS(15) 1967)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nouveau Traité de Chimie Minérale. T. 6, Bore, Aluminium, Gallium, Indium, Thallium

Pascal Paul

Paris : Masson et Cie, Editeurs, 1961 - (546 PAS(6) 1961)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nouveau Traité de Chimie Minérale. T. 13, Deuxiéme Fascicule

Pascal Paul

Paris : Masson et Cie, Editeurs, [1961] - (546 PAS(13) 1961)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sổ tay hoá học

Pelenman V.I.; Hoàng Nhâm

H. : KHKT , 1972 - (540.3 PEL 1972)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 5.734.505  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1962  (526.210)
 2. 1962đến1963  (441.542)
 3. 1964đến1965  (563.194)
 4. 1966đến1968  (1.125.479)
 5. Sau 1968  (3.078.081)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (3.123.678)
 2. German  (1.729.714)
 3. French  (496.466)
 4. Spanish  (278.009)
 5. Danish  (38.715)
 6. Russian  (30.410)
 7. Finnish  (14.377)
 8. Italian  (10.828)
 9. Dutch  (8.421)
 10. Greek  (5.618)
 11. Japanese  (4.737)
 12. Icelandic  (1.006)
 13. Polish  (912)
 14. Czech  (807)
 15. Hungarian  (426)
 16. Turkish  (382)
 17. Ukrainian  (318)
 18. Chinese  (240)
 19. Portuguese  (145)
 20. Norwegian  (130)
 21. Romanian  (83)
 22. Vietnamese  (35)
 23. Hebrew  (27)
 24. Korean  (22)
 25. Slovak  (12)
 26. Bokmål, Norwegian  (5)
 27. Hindi  (5)
 28. Lithuanian  (3)
 29. Armenian  (2)
 30. Georgian  (2)
 31. Arabic  (1)
 32. Malay  (1)
 33. Serbo-Croatian  (1)
 34. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...