skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 92  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 1959đến1974 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Afghanistan, 1-68
Material Type:
Bản đồ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Afghanistan, 1-68

United States, Central Intelligence Agency

Toàn văn sẵn có

2
Afghanistan, 7-72
Material Type:
Bản đồ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Afghanistan, 7-72

United States, Central Intelligence Agency

Toàn văn sẵn có

3
Afghanistan: its people, its society, its culture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Afghanistan: its people, its society, its culture

Wilber, Donald Newton

Toàn văn sẵn có

4
Afghanistan: land in transition.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Afghanistan: land in transition.

Watkins, Mary Bradley

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Area handbook for Afghanistan
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Area handbook for Afghanistan

Smith, Harvey Henry; American University (Washington, D.C.)

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Afghanistan
Material Type:
Bản đồ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Afghanistan

United States, Central Intelligence Agency

Toàn văn sẵn có

7
Afghanistan
Material Type:
Bản đồ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Afghanistan

United States, Central Intelligence Agency

Toàn văn sẵn có

8
Afghanistan-China Boundary, 4-69
Material Type:
Bản đồ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Afghanistan-China Boundary, 4-69

United States, Central Intelligence Agency

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bản đồ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Afghanistan. 7-72

United States. Central Intelligence Agency

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bản đồ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Afghanistan. 1-68

United States. Central Intelligence Agency

Toàn văn sẵn có

11
Annotated bibliography of Afghanistan
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annotated bibliography of Afghanistan

Wilber, Donald Newton

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Afghanistan: official standard names
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Afghanistan: official standard names

United States, Geographic Names Division; United States

Afghanistan

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
The changing position of Afghanistan in Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The changing position of Afghanistan in Asia

Byroade, Henry A

Toàn văn sẵn có

14
Ariana antiqua: a descriptive account of the antiquities and coins of Afghanistan
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ariana antiqua: a descriptive account of the antiquities and coins of Afghanistan

Wilson, H. H; Masson, Charles ; East India Company

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bản đồ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Afghanistan-China Boundary. 4-69

United States. Central Intelligence Agency

Toàn văn sẵn có

16
Afghanistan
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Afghanistan

Alcorn, George B

Toàn văn sẵn có

17
Agriculture in Afghanistan's economy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agriculture in Afghanistan's economy

Fox, Ray S.

v.194(1967)

Toàn văn sẵn có

18
Labor law and practice in Afghanistan
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Labor law and practice in Afghanistan

Thirkield, Phoebe

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

East Pakistan's Civil War

Schroeder, Richard C.

Editorial Research Reports 1971 - II, pp.565-584

ISSN: 1942-5635

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tadschiken (Afghanistan, Badakhshan) - Feldbewässerung

Kussmaul, Friedrich ; Snoy, Peter

DOI: 10.3203/IWF/E-711

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 92  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1962  (14)
 2. 1962đến1964  (15)
 3. 1965đến1967  (20)
 4. 1968đến1972  (34)
 5. Sau 1972  (9)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (63)
 2. qno  (6)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...