skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 8.843  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 1957đến1971 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The genesis of the Hauraki plains

Hazard (Haszard), H. D. M

Ohinemuri regional history journal, October 1967, Issue 8, pp.43-44

ISSN: 0472-6480

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trig stations

Kenny, Courtenay

Ohinemuri regional history journal, October 1967, Issue 8, p.11

ISSN: 0472-6480

Toàn văn sẵn có

3
Surveying: elementary and advanced
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surveying: elementary and advanced

Rayner, William Horace; Schmidt, Milton O

Toàn văn sẵn có

4
Route surveying
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Route surveying

Meyer, Carl F

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Topographic instructions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Topographic instructions

Geological Survey (U.S.), Topographic Division

v.3 pt.3F4,3F6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Short cut surveying procedures for local rural roads: alignment, grade, cross section, drainage
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Short cut surveying procedures for local rural roads: alignment, grade, cross section, drainage

Spencer, James W; New York State College of Agriculture and Life Sciences

Toàn văn sẵn có

7
Guide for computation of horizontal geodetic surveys
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guide for computation of horizontal geodetic surveys

Kahler, Harry R.; Air Force Cambridge Research Center (U.S.) ; Roy, Normand A.

Toàn văn sẵn có

8
Measurements for engineering, and other surveys
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measurements for engineering, and other surveys

Smirnoff, Michael V

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Hydrographic manual
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrographic manual

Jeffers, Karl B; U.S. Coast and Geodetic Survey (Corporate Author)

Publication (U.S. Coast and Geodetic Survey) 20-2. Publication; 20-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Hydrographic manual
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrographic manual

U.S. Coast and Geodetic Survey; Jeffers, Karl B

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
The makers of surveying instruments in America since 1700
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The makers of surveying instruments in America since 1700

Smart, Charles E

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Photogrammetry, basic principles and general survey
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photogrammetry, basic principles and general survey

Hallert, B

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Interpretation of aerial photographs: an introductory college textbook and self-instruction manual
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interpretation of aerial photographs: an introductory college textbook and self-instruction manual

Avery, Thomas Eugene

Toàn văn sẵn có

14
Oceanographic surveys
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oceanographic surveys

United States, Naval Oceanographic Office

1967/68

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
COASTAL STUDY OF SOUTHWEST MEXICO
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

COASTAL STUDY OF SOUTHWEST MEXICO

Brand, Donald D; Texas Univ At Austin (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

16
Publication
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Publication

U.S. Coast and Geodetic Survey

20-2

ISSN: 0498-9457 ; Continues ISSN: 1043-5271

Toàn văn sẵn có

17
The role of aerial surveys in highway engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of aerial surveys in highway engineering

United States, Bureau of Public Roads; Pryor, William Thurman

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
NOAA technical report NOS
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

NOAA technical report NOS

National Ocean Survey ; United States

v.48-50

ISSN: 0270-5826

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Reference guide outline: specifications for aerial surveys and mapping by photogrammetric methods for highways
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reference guide outline: specifications for aerial surveys and mapping by photogrammetric methods for highways

Photogrammetry for Highways Committee

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
CARIBBEAN SEA EXPEDITION. ' 'CARIB' '
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

CARIBBEAN SEA EXPEDITION. ' 'CARIB' '

Miami Univ Fl Marine Lab (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 8.843  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (1.052)
 2. 1960đến1962  (1.080)
 3. 1963đến1965  (1.153)
 4. 1966đến1969  (3.404)
 5. Sau 1969  (2.154)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (5.724)
 2. German  (1.450)
 3. French  (1.235)
 4. Russian  (193)
 5. Spanish  (136)
 6. Danish  (37)
 7. Finnish  (24)
 8. Italian  (18)
 9. Swedish  (5)
 10. Dutch  (3)
 11. Arabic  (1)
 12. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...