skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 231.118  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 1956đến1971 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Annual Reports on Analytical Atomic Spectroscopy, 1971, Vol.1, pp.57-77

ISSN: 0306-1353 ; DOI: 10.1039/AA9710100057

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Puttick, K.E.

Materials Science and Engineering, 1967, Vol.1(5), pp.307-309

ISSN: 0025-5416 ; DOI: 10.1016/0025-5416(67)90070-5

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Metals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Annual Reports on Analytical Atomic Spectroscopy, 1971, Vol.1, p.57

ISSN: 0306-1353 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1039/aa9710100057

Toàn văn sẵn có

4
Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Alon, Gabriel

Toàn văn không sẵn có

5
Electrical Resistance of Metals
Electrical Resistance of Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrical Resistance of Metals

ISBN1-4899-5719-7;ISBN0-306-30207-1;ISBN1-4899-5717-0

Truy cập trực tuyến

6
Corrosion by Liquid Metals
Corrosion by Liquid Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrosion by Liquid Metals

ISBN1-4684-1847-5;ISBN0-306-30482-1;ISBN1-4684-1845-9

Truy cập trực tuyến

7
Compounds of Transition Metals
Compounds of Transition Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compounds of Transition Metals

ISBN3-642-52103-7;ISBN3-540-03632-6;ISBN3-642-52101-0

Truy cập trực tuyến

8
Compounds of Transition Metals
Compounds of Transition Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compounds of Transition Metals

ISBN3-662-23219-7;ISBN3-662-25229-5

Truy cập trực tuyến

9
Diffusion Cladding of Metals
Diffusion Cladding of Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diffusion Cladding of Metals

ISBN1-4684-1565-4;ISBN0-306-10776-7;ISBN1-4684-1563-8

Truy cập trực tuyến

10
Dynamic Plasticity of Metals
Dynamic Plasticity of Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic Plasticity of Metals

ISBN3-211-81149-4;ISBN3-7091-2848-X

Truy cập trực tuyến

11
Organic Compounds of Transition Metals
Organic Compounds of Transition Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organic Compounds of Transition Metals

ISBN3-662-30416-3;ISBN3-662-30414-7

Truy cập trực tuyến

12
Physical Metallurgy of Refractory Metals and Alloys
Physical Metallurgy of Refractory Metals and Alloys
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physical Metallurgy of Refractory Metals and Alloys

ISBN1-4684-1574-3;ISBN0-306-10841-0;ISBN1-4684-1572-7

Truy cập trực tuyến

13
Fracture of Metals, Polymers, and Glasses
Fracture of Metals, Polymers, and Glasses
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fracture of Metals, Polymers, and Glasses

ISBN1-4684-3155-2;ISBN0-306-38604-6;ISBN1-4684-3153-6

Truy cập trực tuyến

14
Passivity and Protection of Metals Against Corrosion
Passivity and Protection of Metals Against Corrosion
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Passivity and Protection of Metals Against Corrosion

ISBN1-4684-1730-4;ISBN0-306-30276-4;ISBN1-4684-1728-2

Truy cập trực tuyến

15
Yield Point Phenomena in Metals and Alloys
Yield Point Phenomena in Metals and Alloys
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yield Point Phenomena in Metals and Alloys

ISBN1-4684-1862-9;ISBN0-306-30490-2;ISBN1-4684-1860-2

Truy cập trực tuyến

16
Radiation Damage. Behaviour of Insonated Metals
Radiation Damage. Behaviour of Insonated Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radiation Damage. Behaviour of Insonated Metals

ISBN3-211-81124-9;ISBN3-7091-2934-6

Truy cập trực tuyến

17
Thermodynamics of Irreversible Processes in Liquid Metals
Thermodynamics of Irreversible Processes in Liquid Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermodynamics of Irreversible Processes in Liquid Metals

ISBN3-663-06421-2;ISBN3-663-07334-3

Truy cập trực tuyến

18
Tracer Diffusion Data for Metals, Alloys, and Simple Oxides
Tracer Diffusion Data for Metals, Alloys, and Simple Oxides
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tracer Diffusion Data for Metals, Alloys, and Simple Oxides

ISBN1-4684-6077-3;ISBN0-306-65147-5;ISBN1-4684-6075-7

Truy cập trực tuyến

19
Peroxides, Superoxides, and Ozonides of Alkali and Alkaline Earth Metals
Peroxides, Superoxides, and Ozonides of Alkali and Alkaline Earth Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peroxides, Superoxides, and Ozonides of Alkali and Alkaline Earth Metals

ISBN1-4684-8254-8;ISBN0-306-30259-4;ISBN1-4684-8252-1

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

METALS

Osetowska E

MINCKLER, JEFF (EDITED BY). PATHOLOGY OF T; 1971 1644-1651

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 231.118  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (83.030)
 2. Toàn văn trực tuyến (82.376)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (19.607)
 2. 1959đến1961  (34.484)
 3. 1962đến1964  (44.161)
 4. 1965đến1968  (70.404)
 5. Sau 1968  (62.462)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (177.431)
 2. German  (22.115)
 3. French  (5.859)
 4. Russian  (5.444)
 5. Japanese  (3.554)
 6. Italian  (468)
 7. Spanish  (230)
 8. Ukrainian  (178)
 9. Polish  (159)
 10. Czech  (150)
 11. Dutch  (103)
 12. Icelandic  (52)
 13. Hungarian  (49)
 14. Portuguese  (49)
 15. Finnish  (47)
 16. Chinese  (36)
 17. Korean  (23)
 18. Norwegian  (14)
 19. Danish  (13)
 20. Hebrew  (11)
 21. Romanian  (8)
 22. Hindi  (4)
 23. Turkish  (3)
 24. Slovak  (2)
 25. Armenian  (1)
 26. Malay  (1)
 27. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Stone, F.G.A.
 2. Beamish, F.E.
 3. King, R.B.
 4. Quinn, J.J.
 5. Jaccarino, V.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...