skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Graphical user interfaces (Computer systems) xóa Năm xuất bản: Sau 2012 xóa Năm xuất bản: Trước2014 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Designing with the Mind in Mind: Simple Guide to Understanding User Interface Design Guidelines
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing with the Mind in Mind: Simple Guide to Understanding User Interface Design Guidelines

Johnson, Jeff

ISBN10: 0124079148 ; ISBN13: 9780124079144 ; E-ISBN10: 012411556X ; E-ISBN13: 9780124115569

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Advances in Computers: Volume 91
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Computers: Volume 91

Atif Memon

ISBN10: 0124080898 ; ISBN13: 9780124080898 ; E-ISBN10: 0124081096 ; E-ISBN13: 9780124081093

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Advances in Computers: Volume 89
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Computers: Volume 89

Ali Hurson

ISBN10: 0124080944 ; ISBN13: 9780124080942 ; E-ISBN10: 0124081142 ; E-ISBN13: 9780124081147

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estado del arte de los gestores de ventanas en GNU/Linux

Gómez Sánchez, Raúl; Universitat Oberta De Catalunya

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disseny d’una interfície per a la gestió d’assignatures en una plataforma mòbil

Moreno Ferrer, Marc; Seguí Mesquida, Santi

Toàn văn sẵn có

6
Beginning Fedora Desktop
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beginning Fedora Desktop

Petersen, Richard

ISBN: 978-1-4302-6562-7 ; E-ISBN: 978-1-4302-6563-4 ; DOI: 10.1007/978-1-4302-6563-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (4)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...