skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Alloys and Compounds xóa Năm xuất bản: Trước2013 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermal shock behavior of ZrB.sub.2-SiC ultra-high temperature ceramics with addition of zirconia

Li, Weijie ; Zhang, Yong ; Zhang, Xinghong ; Hong, Changqing ; Han, Wenbo

Journal of Alloys and Compounds, June 10, 2009, Vol.478(1-2), p.386(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Yong
  2. Han, Wenbo
  3. Hong, Changqing
  4. Li, Weijie
  5. Zhang, Xinghong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...