skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: IEEE (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Gorschek, Tony xóa Năm xuất bản: Trước2011 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handshaking with Implementation Proposals: Negotiating Requirements Understanding

Fricker, Samuel ; Gorschek, Tony ; Byman, Carl ; Schmidle, Armin; Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för datavetenskap och kommunikation

IEEE Software, 2010, Vol. 27(2), pp. 72-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-7459 ; DOI: 10.1109/MS.2009.195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Lightweight Innovation Process for Software-Intensive Product Development

Gorschek, Tony ; Fricker, Samuel ; Palm, Kenneth ; Kunsman, Steven; Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för datavetenskap och kommunikation

IEEE Software, 2010, Vol. 27(1), pp. 37-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-7459 ; DOI: 10.1109/MS.2009.164

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...