skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước2011 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Prostitution and (il)legal migration as possible hidden forms of trafficking in human beings: The analyses of the practice of the Magistrate Court in Belgrade
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prostitution and (il)legal migration as possible hidden forms of trafficking in human beings: The analyses of the practice of the Magistrate Court in Belgrade

Andjelkovic, Marija

Temida, 2003, Vol.6(4), pp.47-55

ISSN: 1450-6637 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0304047A

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Practice of the city magistrates in Belgrade regarding domestic violence
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practice of the city magistrates in Belgrade regarding domestic violence

Andjelkovic, Marija

Temida, 2003, Vol.6(2), pp.45-49

ISSN: 1450-6637 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0302045A

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Anđelković Marija
  2. Andjelkovic, Marija

theo chủ đề:

  1. Law

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...