skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước2008 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pro-premiär eller pro-president?: Om distinktionen mellan parlamentarism, presidentialism och semi-presidentialism

Sedelius, Thomas; Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Statsvetenskap

Statsvetenskaplig Tidskrift, 2002, Vol. 105(4), pp. 273-295 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-0747

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The tug-of-war between presidents and prime ministers: semi-presidentialism in Central and Eastern Europe

Sedelius, Thomas

Örebro Studies in Political Science, 2006

Series ISSN: 1650-1632 ; ISSN: 1650-1632 ; ISSN: 1650-1632 ; ISBN: 9176684881

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The tug-of-war between presidents and prime ministers: semi-presidentialism in Central and Eastern Europe

Sedelius, Thomas; Örebro universitet, Samhällsvetenskapliga institutionen

ISSN: 1650-1632 ; ISBN: 91-7668-488-1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Tug-of-War between Presidents and Prime Ministers: Semi-Presidentialism in Central and Eastern Europe

Sedelius, Thomas; Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Statsvetenskap

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...