skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Persian xóa Năm xuất bản: Trước2007 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing a Recommendation System for Accommodation Sector of Tourism Industry

Mahdieh Ahmad Amui ; Ali Akbar Nik Nafas ; Mehdi Kazemi

Muṭāli̒āt-i Mudīriyyat-i Gardishgarī, 01 July 2005, Vol.3(9), pp.91-116

ISSN: 2322-3294

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development a Distributed Model to Determine Isochrones using GIS and Object Oriented Programming

Tabatabaei , Mahmood Reza

Report Number: 22760

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ali Akbar Nik Nafas
  2. Mehdi Kazemi
  3. Tabatabaei , Mahmood Reza
  4. Mahdieh Ahmad Amui

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...