skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OpenEdition xóa Chủ đề: Diplomatie xóa Năm xuất bản: Trước2006 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy : la cliopolitique selon Henry Kissinger. Partie 1

Haine, Jean-Yves

L’Harmattan, 04 November 1995 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1157-996X ; E-ISSN: 1777-5345 ; DOI: 10.4000/conflits.886

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy : la cliopolitique selon Henry Kissinger. Partie 2

Haine, Jean-Yves

L’Harmattan, 04 November 1995 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1157-996X ; E-ISSN: 1777-5345 ; DOI: 10.4000/conflits.888

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy : la cliopolitique selon Henry Kissinger. Partie 3

Haine, Jean-Yves

L’Harmattan, 04 November 1995 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1157-996X ; E-ISSN: 1777-5345 ; DOI: 10.4000/conflits.890

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The United States and the Liquidation of European Colonial Rule in Tropical Africa, 1941-1963

Nwaubani, Ebere

Cahiers d’études africaines, 30 September 2003, pp.505-551 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-0055 ; E-ISSN: 1777-5353 ; DOI: 10.4000/etudesafricaines.214

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La France admirée, rejetée et redoutée : la perception de l’Autre dans la diplomatie espagnole des années 1830

Luis, Jean-Philippe

Siècles, 01 June 2005, pp.15-29

ISSN: 1266-6726 ; E-ISSN: 2275-2129

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La diplomacia y el «Otro» musulmán

Windler, Christian

Mélanges de la Casa de Velázquez, 15 April 2005, pp.217-234

ISSN: 0076-230X ; E-ISSN: 2173-1306 ; DOI: 10.4000/mcv.1506

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (4)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Haine, Jean-Yves
  2. Windler, Christian
  3. C. Nwaubani
  4. Ebere Nwaubani
  5. Luis, Jean-Philippe

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...