skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Năm xuất bản: Trước2004 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Reluctant Rebels Comparative Studies of Revolution and Underdevelopment.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reluctant Rebels Comparative Studies of Revolution and Underdevelopment.

John Walton

E-ISBN 0231057288 ; E-ISBN 0231057296 ; E-ISBN 9780231057288 ; E-ISBN 9780231057295

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Democracy in europe legitimising politics in a non-state polity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy in europe legitimising politics in a non-state polity

Abromeit, Heidrun

E-ISBN 1571819851 ; E-ISBN 1782388001 ; E-ISBN 9781571819857 ; E-ISBN 9781782388005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
European Union
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

European Union

Watts, Duncan.;; United States ; U.S. Mission to the European Union

2003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
The silent revolution changing values and political styles among western publics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The silent revolution changing values and political styles among western publics

Inglehart, Ronald

ISBN: 0691075859 ; ISBN: 0691100381

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Governance, corruption, & economic performance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Governance, corruption, & economic performance

Gupta, Sanjeev ;Abed, George T. ;Gupta, Sanjeev;; Abed, George T ; Internationaler Währungsfonds

ISBN: 1589061160

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. John Walton
  2. Abed, George
  3. Watts,Duncan
  4. Gupta, Sanjeev
  5. Ronald Inglehart

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...