skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 278.857  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước2004 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Anonymous;

Public Relations Review, 1993, Vol.19, pp.104-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/0363-8111(93)90196-J

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The lobbying and advocacy handbook for nonprofit organizations : shaping public policy at the state and local level
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The lobbying and advocacy handbook for nonprofit organizations : shaping public policy at the state and local level

Avner Marcia

Saint Paul, Minn. : Amherst H. Wilder Foundation, c2002. - (659.2 AVN 2002) - ISBN0940069261

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Logan, Edward B.

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 1 July 1929, Vol.144, pp.i-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00027162

Toàn văn sẵn có

4
Governments as Interest Groups: Intergovernmental Lobbying and the Federal System
Governments as Interest Groups: Intergovernmental Lobbying and the Federal System
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Governments as Interest Groups: Intergovernmental Lobbying and the Federal System

ISBN0-313-02182-1;ISBN0-275-94962-1

Truy cập trực tuyến

5
Princeton Legacy Library : Lobbying for the People : Political Behavior of Public Interest Groups
Princeton Legacy Library : Lobbying for the People : Political Behavior of Public Interest Groups
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Princeton Legacy Library : Lobbying for the People : Political Behavior of Public Interest Groups

ISBN0-691-61177-7

Truy cập trực tuyến

6
Lobbying
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Public Relations Review, 12/1982, Vol.8(4), pp.90-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03638111 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0363-8111(82)80092-1

Toàn văn không sẵn có

7
Lobbying
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Public Relations Review, 12/1981, Vol.7(4), p.47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03638111 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0363-8111(81)80026-4

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Kenyon, E. Watson

The American Political Science Review, 1 August 1907, Vol.1(4), pp.619-620 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943 ; DOI: 10.2307/1945002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Lewis, Ron

The State Journal, Feb 16, 1998, Vol.14(4), p.1

ISSN: 15218767

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Parker, Alan A.

Trial, Oct, 1988, Vol.24(10), p.23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-2538

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

lobbying

The Columbia Encyclopedia, 6th ed., Edition 6, 2000, p.23121

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Gale Encyclopedia of U.S. Economic History

ISBN: 978-0-7876-7726-8

Toàn văn không sẵn có

13
Lobbying
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Public Relations Review, 6/1977, Vol.3(2), pp.83-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03638111 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0363-8111(77)80137-9

Toàn văn không sẵn có

14
Lobbying
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Public Relations Review, 12/1979, Vol.5(4), pp.44-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03638111 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0363-8111(79)80062-4

Toàn văn không sẵn có

15
Lobbying
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Public Relations Review, 12/1975, Vol.1(4), pp.108-109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03638111 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0363-8111(76)80105-1

Toàn văn không sẵn có

16
Lobbying
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Public Relations Review, 12/1978, Vol.4(4), pp.27-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03638111 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0363-8111(78)80064-2

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Neiheisel, Steve

Ethics

ISBN: 978-1-58765-318-6

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Business Europe, Apr 4, 1994, Vol.34(13), p.6

ISSN: 13518755

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Business Europe, Jul 5, 1993, Vol.33(26), p.5

ISSN: 13518755

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying: New trends in the UK

Miller, Charles

Contemporary Record, 01 March 1988, Vol.2(1), p.13-15

ISSN: 0950-9224 ; DOI: 10.1080/13619468808580945

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 278.857  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (2.667)
 2. 1956đến1967  (1.076)
 3. 1968đến1979  (4.752)
 4. 1980đến1992  (51.994)
 5. Sau 1992  (218.368)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (179.773)
 2. French  (446)
 3. German  (223)
 4. Spanish  (115)
 5. Portuguese  (40)
 6. Korean  (15)
 7. Japanese  (12)
 8. Dutch  (12)
 9. Italian  (11)
 10. Afrikaans  (9)
 11. Norwegian  (8)
 12. Russian  (7)
 13. Bokmål, Norwegian  (5)
 14. Danish  (5)
 15. Hebrew  (4)
 16. Polish  (3)
 17. Chinese  (2)
 18. Lithuanian  (1)
 19. Hungarian  (1)
 20. Czech  (1)
 21. Greek  (1)
 22. Finnish  (1)
 23. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Mawson, J.
 3. No Authorship Indicated
 4. Annis, Helen M.
 5. Flint, John

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...