skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: History xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Năm xuất bản: Trước2003 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"A grande Argentina": um sonho nacionalista para a construção de uma potência na América Latina

Beired, José Luis Bendicho

Revista Brasileira de História, January 2001, Vol.21(42), pp.303-322 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1806-9347 ; E-ISSN: 1806-9347 ; DOI: 10.1590/S0102-01882001000300003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quando o teatro tece a trama: apontamentos históricos na dramaturgia de Jorge Andrade

Arantes, Luiz Humberto Martins

Revista Brasileira de História, January 2001, Vol.21(42), pp.457-480 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1806-9347 ; E-ISSN: 1806-9347 ; DOI: 10.1590/S0102-01882001000300010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aluísio de Azevedo and Japan: a critical appreciation

Ortiz, Renato

Tempo Social, 1997, Vol.9(2), pp.79-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01032070 ; DOI: 10.1590/ts.v9i2.86691

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nacionalismos e reforma agrária nos anos 50

Moreira, Vânia Maria Losada

Revista Brasileira de História, January 1998, Vol.18(35), pp.329-360 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1806-9347 ; E-ISSN: 1806-9347 ; DOI: 10.1590/S0102-01881998000100015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Arantes, Luiz Humberto Martins
  2. Beired, José Luis Bendicho
  3. Moreira, Vânia Maria Losada
  4. Luiz Humberto Martins Arantes
  5. Renato Ortiz

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...