skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản American Physical Society (APS) (CrossRef) xóa Tất cả các phiên bản Trước2003 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Pressure-volume equation of state of the high-pressure B 2 phase of NaCl
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pressure-volume equation of state of the high-pressure B 2 phase of NaCl

Sata, Nagayoshi ; Shen, Guoyin ; Rivers, Mark L. ; Sutton, Stephen R.

Physical Review B, 3/2002, Vol.65(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-1829 ; E-ISSN: 1095-3795 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.65.104114

Toàn văn không sẵn có

2
Viscosity of liquid Fe at high pressure
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viscosity of liquid Fe at high pressure

Rutter, Michael D. ; Secco, Richard A. ; Liu, Hongjian ; Uchida, Takeyuki ; Rivers, Mark L. ; Sutton, Stephen R. ; Wang, Yanbin

Physical Review B, 8/2002, Vol.66(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-1829 ; E-ISSN: 1095-3795 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.66.060102

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rivers, M.L.
  2. Rivers, Mark
  3. Rivers, Mark L.
  4. Sutton, Sr
  5. Sutton, Stephen

theo chủ đề:

  1. Physics

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...