skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Proteins xóa Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa Năm xuất bản: Trước1992 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
USSR Report, Life Sciences, Biomedical and Behavioral Sciences
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

USSR Report, Life Sciences, Biomedical and Behavioral Sciences

Joint Publications Research Service Arlington VA (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

2
Biomaterials and the U.S. Navy
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biomaterials and the U.S. Navy

National Research Council Washington DC Commission On LIFE Sciences (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...