skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Rogers, P.J. xóa Năm xuất bản: Trước1992 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why a palatability construct is needed

Rogers, Peter J

Appetite, 1990, Vol.14(3), pp.167-170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/0195-6663(90)90083-K

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of anorexie drugs on food intake, food selection and preferences and hunger motivation and subjective experiences

Blundell, John E ; Rogers, Peter J

Appetite, 1980, Vol.1(2), pp.151-165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(80)80019-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uncoupling sweetness and calories: Methodological aspects of laboratory studies on appetite control

Blundell, J.E ; Rogers, P.J ; Hill, A.J

Appetite, 1988, Vol.11, pp.54-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(88)80047-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uncoupling sweetness and calories: methodological aspects of laboratory studies on appetite control

Blundell, J E ; Rogers, P J ; Hill, A J

Appetite, 1988, Vol.11 Suppl 1, pp.54-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; PMID: 3056268 Version:1

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Further analysis of the short-term inhibition of food intake in humans by the dipeptide L-aspartyl-L-phenylalanine methyl ester (aspartame)

Rogers, Peter J ; Keedwell, Paul ; Blundell, John E

Physiology & Behavior, 1991, Vol.49(4), pp.739-743 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9384 ; E-ISSN: 1873-507X ; DOI: 10.1016/0031-9384(91)90312-C

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breakdown of dietary restraint following mere exposure to food stimuli: Interrelationships between restraint, hunger, salivation, and food intake

Rogers, Peter J ; Hill, Andrew J

Addictive Behaviors, 1989, Vol.14(4), pp.387-397 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4603 ; E-ISSN: 1873-6327 ; DOI: 10.1016/0306-4603(89)90026-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rogers, P.J
  2. Rogers, Peter J
  3. Blundell, J.E
  4. Rogers, Pj
  5. Hill, A.J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...