skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước1992 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the robustness of the impossibility result in the topological approach to social choice

Le Breton, Michel; Uriarte, José Ramón

Social choice and welfare, 1990, Vol.7(2), pp.131-140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0176-1714

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teoría de la decisión normativa versus teoría de la decisión descriptiva

Uriarte, José Ramón

Herri - ekonomiaz, 1991, pp.85-112

ISSN: 1130-9555

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agregación topológica de preferencias

Uriarte, José Ramón

Revista española de economía, 1988, Vol.5(1), pp.23-44

ISSN: 0210-1025

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Choice procedure consistent with similarity relations

Aizpurua, Jose ; Nieto, Jorge ; Uriarte, Jose

Theory and Decision, 1990, Vol.29(3), pp.235-254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-5833 ; E-ISSN: 1573-7187 ; DOI: 10.1007/BF00126804

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMPROVEMENTS IN THE MANUFACTURING OF TRANSMISSION BELTS

Coteron Uriarte, Jose Ramon

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Herstellung von Treibriemen.
Fabrication de courroies de transmission.
Improvements in the manufacturing of transmission belts

Coteron Uriarte, Jose Ramon

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capacidad de percepción limitada y procedimientos de decisión

Aizpurúa Aguirre, Joxemari; Nieto Vasquez, Jorge ; Uriarte, José Ramón

Revista española de economía, 1991, Vol.8(2), pp.239-253

ISSN: 0210-1025

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (5)
  2. Sáng chế  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

  1. English  (4)
  2. Spanish  (3)
  3. French  (1)
  4. German  (1)
  5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...