skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước1991 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Về ngoại thương

Lenin Vladimir Ilʹich; Marx Karl; Xtalin I.V; Engels Friedrich

H. : Sự thật, 1977 - (335.4 VEN 1977)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bàn về ngoại thương của nhà nước xã hội chủ nghĩa

Lenin Vladimir Ilʹich

H. : Sự thật, 1963 - (335.43 LEN 1963)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngoại thương Việt Nam hồi thế kỉ XVII, XVIII và đầu XIX

Thành Thế Vỹ

H. : Sử học, 1961 - (382.09597 TH-V 1961)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vấn đề ngoại thương và ngoại thương của Việt Nam

Lý Ban

H. : Sự thật, 1958 - (382.09597 LY-B 1958)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tình hình kinh tế và ngoại thương miền Nam Việt Nam. Tập 2, Phần 1

H. : Bộ Ngoại thương, 1972 - (330.959 7 TIN(2.1) 1972)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Англо - русский общеэкономический и внешнеорговый словарь : Около 24.000 терминов и счетаний

Иэраилевич Е.Е. Сос

М. : Советская энциклопедия, 1972 - (330.03 АНГ 1972)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thương lượng bất cứ nơi đâu : những điều cần biết để thành công trên thị trường Quốc tế

Kennedy G.; Phạm Chí Thành Người dịch

H. : Dân tộc, 1990 - (650.1 KEN 1990)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1961  (1)
 2. 1961đến1962  (1)
 3. 1963đến1971  (1)
 4. 1972đến1977  (3)
 5. Sau 1977  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (5)
 2. Russian  (1)
 3. Vietnamese  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lenin Vladimir Ilʹich
 2. Kennedy G
 3. Thành Thế Vỹ
 4. Marx Karl
 5. Иэраилевич Е.Е.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...