skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 153  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước1991 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
基础汉语教材之管见
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基础汉语教材之管见

吴洁敏

浙江大报:人文社会科版 - Journal of Zhejiang University(Humanities and Social Sciences), 1988, Issue 01, pp.87-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1008-942X

Truy cập trực tuyến

2
中国对外汉语教学法的发展
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国对外汉语教学法的发展

吕必松

世界 - Chinese Teaching in the World, 1989, Issue 04, pp.193-202

ISSN: 1002-5804

Truy cập trực tuyến

3
汉语水平考试(HSK)通过鉴定
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

汉语水平考试(HSK)通过鉴定

学书

世界 - Chinese Teaching in the World, 1990, Issue 01, pp.64-64

ISSN: 1002-5804

Truy cập trực tuyến

4
对外汉语教学中的快速阅读训练
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

对外汉语教学中的快速阅读训练

鲁宝元

世界 - Chinese Teaching in the World, 1990, Issue 01, pp.47-52

ISSN: 1002-5804

Truy cập trực tuyến

5
试论对外汉语教学中的国情文化教学
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

试论对外汉语教学中的国情文化教学

刘小湘

上海师范大报:哲社会科版 - Journal of Shanghai NOrmal University, 1990, Issue 01, pp.36-39

ISSN: 1004-8634

Truy cập trực tuyến

6
语言习得论——兼论对外汉语教学的几个问题
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

语言习得论——兼论对外汉语教学的几个问题

吴叔良

上海师范大报:哲社会科版 - Journal of Shanghai NOrmal University, 1990, Issue 01, pp.32-35

ISSN: 1004-8634

Truy cập trực tuyến

7
第三届国际汉语教学讨论会开幕词
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

第三届国际汉语教学讨论会开幕词

杨庆华

世界 - Chinese Teaching in the World, 1990, Issue 04, pp.195-196

ISSN: 1002-5804

Truy cập trực tuyến

8
汉语教学研究的拓新与深化——第三届国际汉语教学讨论会论文读后
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

汉语教学研究的拓新与深化——第三届国际汉语教学讨论会论文读后

陈亚川

世界 - Chinese Teaching in the World, 1990, Issue 04, pp.211-223

ISSN: 1002-5804

Truy cập trực tuyến

9
第三届国际汉语教学讨论会记要
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

第三届国际汉语教学讨论会记要

世界 - Chinese Teaching in the World, 1990, Issue 04, pp.207-210

ISSN: 1002-5804

Truy cập trực tuyến

10
泰国教育考察团赴华考察汉语教学
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

泰国教育考察团赴华考察汉语教学

JLB

世界 - Chinese Teaching in the World, 1990, Issue 02, pp.120-120

ISSN: 1002-5804

Truy cập trực tuyến

11
中国召开文化课教学及教材编写问题研讨会
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国召开文化课教学及教材编写问题研讨会

世界 - Chinese Teaching in the World, 1990, Issue 03, pp.158-158

ISSN: 1002-5804

Truy cập trực tuyến

12
谈汉语作为第二语言学习的特性
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

谈汉语作为第二语言学习的特性

王魁京

世界 - Chinese Teaching in the World, 1990, Issue 02, pp.108-111

ISSN: 1002-5804

Truy cập trực tuyến

13
新中国对外汉语教学40年大事记
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

新中国对外汉语教学40年大事记

施光亨 ; 杨俊萱

世界 - Chinese Teaching in the World, 1990, Issue 02, pp.98-107

ISSN: 1002-5804

Truy cập trực tuyến

14
中国召开第二届东北地区对外汉语教学研讨会
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国召开第二届东北地区对外汉语教学研讨会

世界 - Chinese Teaching in the World, 1990, Issue 03, pp.138-138

ISSN: 1002-5804

Truy cập trực tuyến

15
上海师范大学学报(哲学社会科学版)1990年1—4期(总43—46期)目录
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

上海师范大学学报(哲学社会科学版)1990年1—4期(总43—46期)目录

上海师范大报:哲社会科版 - Journal of Shanghai NOrmal University, 1990, Issue 04, pp.156-158

ISSN: 1004-8634

Truy cập trực tuyến

16
北京语言学院出版社举行建社五周年座谈会
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

北京语言学院出版社举行建社五周年座谈会

E.Y.X

世界 - Chinese Teaching in the World, 1990, Issue 02, pp.129-129

ISSN: 1002-5804

Truy cập trực tuyến

17
世界汉语教学1987—1989年总目录
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

世界汉语教学1987—1989年总目录

世界 - Chinese Teaching in the World, 1990, Issue 01, pp.65-71

ISSN: 1002-5804

Truy cập trực tuyến

18
应用语言学学术讨论会在苏州举行
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

应用语言学学术讨论会在苏州举行

S·Y

世界 - Chinese Teaching in the World, 1990, Issue 04, pp.206-206

ISSN: 1002-5804

Truy cập trực tuyến

19
中国国家教委副主任、国家对外汉语教学领导小组组长何东昌在招待会上的祝酒词
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国国家教委副主任、国家对外汉语教学领导小组组长何东昌在招待会上的祝酒词

世界 - Chinese Teaching in the World, 1990, Issue 04, pp.206-206

ISSN: 1002-5804

Truy cập trực tuyến

20
我院外国留学生参加首批汉语水平考试获可喜成绩
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

我院外国留学生参加首批汉语水平考试获可喜成绩

孙渭常

- Foreign Language Education, 1990, Issue 01, pp.99-99

ISSN: 1000-5544

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 153  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1985  (1)
 2. 1985đến1985  (2)
 3. 1986đến1986  (1)
 4. 1987đến1988  (86)
 5. Sau 1988  (63)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 李文生
 2. 吕必松
 3. 施光亨
 4. 刘英林
 5. 李景蕙

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...