skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước1990 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extracorporeal Membrane Oxygenation Experience at the University of Pittsburgh

Trento, Alfredo ; Griffith, Bartley P ; Hardesty, Robert L

The Annals of Thoracic Surgery, 1986, Vol.42(1), pp.56-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4975 ; E-ISSN: 1552-6259 ; DOI: 10.1016/S0003-4975(10)61836-X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hemodynamic abnormalities following cardiac transplantation: Relationship to hypertension and survival

Murali, Srinivas ; Uretsky, Barry F ; Reddy, P.Sudhakar ; Griffith, Bartley P ; Hardesty, Robert L ; Trento, Alfredo

American Heart Journal, 1989, Vol.118(2), pp.334-341 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8703 ; E-ISSN: 1097-6744 ; DOI: 10.1016/0002-8703(89)90194-4

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asynchronous Rejection of Heart and Lungs Following Cardiopulmonary Transplantation

Griffith, Bartley P ; Hardesty, Robert L ; Trento, Alfredo ; Bahnson, Henry T

The Annals of Thoracic Surgery, 1985, Vol.40(5), pp.488-493 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4975 ; E-ISSN: 1552-6259 ; DOI: 10.1016/S0003-4975(10)60105-1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Massive Hemoptysis in Patients with Cystic Fibrosis: Three Case Reports and a Protocol for Clinical Management

Trento, Alfredo ; Estner, Stephen M ; Griffith, Bartley P ; Hardesty, Robert L

The Annals of Thoracic Surgery, 1985, Vol.39(3), pp.254-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4975 ; E-ISSN: 1552-6259 ; DOI: 10.1016/S0003-4975(10)62589-1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Temporary Use of the Jarvik-7 Total Artificial Heart before Transplantation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temporary Use of the Jarvik-7 Total Artificial Heart before Transplantation

Griffith, Bartley P. ; Hardesty, Robert L. ; Kormos, Robert L. ; Trento, Alfredo ; Borovetz, Harvey S. ; Thompson, Mark E. ; Bahnson, Henry T.

New England Journal of Medicine, 01/15/1987, Vol.316(3), pp.130-134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793 ; E-ISSN: 1533-4406 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1056/NEJM198701153160303

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lessons learned in pediatric heart transplantation

Trento, Alfredo ; Griffith, Bartley P ; Fricker, Frederick J ; Kormos, Robert L ; Armitage, John ; Hardesty, Robert L

The Annals of Thoracic Surgery, 1989, Vol.48(5), pp.617-623 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4975 ; E-ISSN: 1552-6259 ; DOI: 10.1016/0003-4975(89)90774-1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mortally Ill Patients and Excellent Survival Following Cardiac Transplantation

Hardesty, Robert L ; Griffith, Bartley P ; Trento, Alfredo ; Thompson, Mark E ; Ferson, Peter F ; Bahnson, Henry T

The Annals of Thoracic Surgery, 1986, Vol.41(2), pp.126-129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4975 ; E-ISSN: 1552-6259 ; DOI: 10.1016/S0003-4975(10)62651-3

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heart-Lung Transplantation: Lessons Learned and Future Hopes

Griffith, Bartley P ; Hardesty, Robert L ; Trento, Alfredo ; Paradis, Irvin L ; Duquesnoy, Rene J ; Zeevi, Adriana ; Dauber, James H ; Dummer, J. Stephen ; Thompson, Mark E ; Gryzan, Stephen ; Bahnson, Henry T

The Annals of Thoracic Surgery, 1987, Vol.43(1), pp.6-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4975 ; E-ISSN: 1552-6259 ; DOI: 10.1016/S0003-4975(10)60157-9

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extracorporeal membrane oxygenation for postcardiotomy cardiogenic shock in children

Rogers, Ancel J ; Trento, Alfredo ; Siewers, Ralph D ; Griffith, Bartley P ; Hardesty, Robert L ; Pahl, Elfriede ; Beerman, Lee B ; Fricker, Frederick J ; Fischer, Donald R

The Annals of Thoracic Surgery, 1989, Vol.47(6), pp.903-906 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4975 ; E-ISSN: 1552-6259 ; DOI: 10.1016/0003-4975(89)90032-5

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management of pulmonary barotrauma by extracorporeal membrane oxygenation, apnea, and lung rest

Frattallone, Josephine M ; Fuhrman, Bradley P ; Kochanek, Patrick M ; Orr, Richard A ; Siewers, Ralph D ; Thompson, Ann E ; Trento, Alfredo

The Journal of Pediatrics, 1988, Vol.112(5), pp.787-789 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3476 ; E-ISSN: 1097-6833 ; DOI: 10.1016/S0022-3476(88)80704-2

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Cardiac Transplantation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cardiac Transplantation

Griffith, Bartley P. ; Hardesty, Robert L. ; Trento, Alfredo ; Kormos, Robert L. ; Bahnson, Henry T.

Annals of Surgery, 1986, Vol.204(3), pp.308-314 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4932 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1097/00000658-198609000-00009

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Divided right atrium (prominence of the eustachian and thebesian valves)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Divided right atrium (prominence of the eustachian and thebesian valves)

Trento, Alfredo ; Zuberbuhler, James R. ; Anderson, Robert H. ; Park, Sang C. ; Siewers, Ralph D.

The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 09/1988, Vol.96(3), pp.457-463 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00225223 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0022-5223(19)35246-8

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Role of the antibody to vascular endothelial cells in hyperacute rejection in patients undergoing cardiac transplantation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Role of the antibody to vascular endothelial cells in hyperacute rejection in patients undergoing cardiac transplantation

Trento, Alfredo ; Hardesty, Robert L. ; Griffith, Bartley P. ; Zerbe, Tony ; Kormos, Robert L. ; Bahnson, Henry T.

The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 01/1988, Vol.95(1), pp.37-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00225223 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0022-5223(19)35384-X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Extracorporeal membrane oxygenation in children
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extracorporeal membrane oxygenation in children

Trento, Alfredo ; Thompson, Ann ; Siewers, Ralph D. ; Orr, Richard A. ; Kochanek, Patrick ; Fuhrman, Bradley ; Frattallone, Josephine ; Beerman, Lee B. ; Fischer, Donald R. ; Griffith, Bartley P. ; Hardesty, Robert L.

The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 10/1988, Vol.96(4), pp.542-547 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00225223 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0022-5223(19)35206-7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1985  (1)
 2. 1985đến1985  (2)
 3. 1986đến1986  (3)
 4. 1987đến1988  (6)
 5. Sau 1988  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Trento, Alfredo
 2. Trento, A.
 3. Griffith, Bartley P
 4. Griffith, B.P.
 5. Hardesty, Robert L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...