skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Năm xuất bản: 1988đến1994 xóa Năm xuất bản: Trước1989 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iterative Design of User Interfaces for an Office System using a UIMS

Constantopoulos, Panos ; Drettakis, George ; Petra, Eleni ; Theodoridou, Maria ; Yeorgaroudakis, Yannis

Proceedings of the EURINFO conference, 1988

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ACHILLES Environment: A Set of Powerful Tools for Creating User Interfaces

Drettakis, George ; Pnevmatikatos, Dionysios ; Georgis, Christos

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

THEO : an interactive proof development system

Despeyroux, Joelle

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Drettakis, George
  2. Georgis, Christos
  3. Petra, Eleni
  4. Yeorgaroudakis, Yannis
  5. Theodoridou, Maria

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...