skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Phân loại theo LCC: J - Political science.–Local government. Municipal government xóa Năm xuất bản: Trước1982 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Management of Information Systems.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Management of Information Systems.

Kenneth L. Kraemer

E-ISBN 0231048866 ; E-ISBN 9780231048866

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Muslim cities in the later Middle Ages

Lapidus, Ira M. (Ira Marvin)

ISBN: 0-521263-61-1 ; ISBN: 5-21277620 ; ISBN: 978-0521263610 ; ISBN: 978-1400837656

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peaceable kingdoms: New England towns in the eighteenth century

Zuckerman, Michael

ISBN: 3-13226342

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adelaide and the country, 1870-1917: their social and political relationship

Hirst, J. B. (John Bradley)

ISBN: 0-522840-45-0 ; ISBN: 978-0522840-45-2

Toàn văn sẵn có

5
English Local Government from the Revolution to the Municipal Corporations Act: The Parish and the County
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

English Local Government from the Revolution to the Municipal Corporations Act: The Parish and the County

Webb, Sidney ; Webb, Beatrice

Toàn văn sẵn có

6
City charter making in Minnesota
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

City charter making in Minnesota

Anderson, William; University of Minnesota. Bureau for Research in Government (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1930  (1)
 2. 1930đến1966  (1)
 3. 1967đến1969  (1)
 4. 1970đến1973  (2)
 5. Sau 1973  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (4)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zuckerman, Michael
 2. Northrop, Alana
 3. Kenneth L. Kraemer
 4. Dutton, William H.
 5. Hirst, J. B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...