skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: World Bank xóa Năm xuất bản: Trước1982 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education in the 1980s: World Bank Perspectives--The Myth and the Reality

Saraf, S. N; United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, Paris (France). International Inst. for Educational Planning (Corporate Author)

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IFC: the new five-year programme

Hurni, Bettina

Journal of World Trade Law, Sept-Oct, 1981, Vol.15(5), p.461-465 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5444

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multilateral funding for mineral exploration in the Third World

Loewinger, Andrew

Journal of World Trade Law, Nov-Dec, 1980, Vol.14(6), p.469-487 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5444

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISCUSSION. THE WORLD BANK AND PORT DEVELOPMENT. (INCLUDES CORRIGENDUM).

AJ CARMICHAEL ; DC COODE ; VH GRITTON ; DM MCDOWELL ; ME GIBB ; FAO OSENI ; NNB ORDMANN ; METTAM ; JD ; AC CARPENTER ; RB HILL ; AH BECKETT ; JB DALMAN ; PWE HOLLOWAY ; JEG PALMER ; ACD MALCOLM ; GA WILSON

ICE Proceedings, 1969, Vol.44(3), pp.265-281

ISSN: 1753-7789 ; DOI: 10.1680/iicep.1969.7266

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE WORLD BANK AND PORT DEVELOPMENT.

AJ CARMICHAEL

ICE Proceedings, 1969, Vol.42(3), pp.331-345

ISSN: 1753-7789 ; DOI: 10.1680/iicep.1969.7501

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISCUSSION. MANGLA: PART 1 AND PART 2. INCLUDES CORRIGENDA.

G M BINNIE ; R T GERRARD ; T G ELDRIDGE ; S S KIRMANI ; C V DAVIS ; T A L PATON ; A D M PENMAN ; A W SKEMPTON ; T F COPPING ; C H BARTLETT ; D L WILDEN ; A K MACDONALD ; J D LAWRENCE ; J L BALE ; D E WRIGHT ; DAHLI

ICE Proceedings, 1968, Vol.41(1), pp.119-202

ISSN: 1753-7789 ; DOI: 10.1680/iicep.1968.7750

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The prospects for the developing world: a review of recent forecasts

Burki, S J

Finance & development, March 1981, Vol.18(1), pp.20-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0015-1947 ; PMID: 12262367 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education: Politique Sectorielle. Troisieme Edition. (Education: Sector Policy Paper. Third Edition.)

Haddad, Wadi D; World Bank, Washington, DC (Corporate Author)

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

(Education: Sector Policy Paper. Third Edition) [In Arabic; Japanese]

Haddad, Wadi D; World Bank, Washington, DC (Corporate Author)

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Educacion: Documento de Politica Sectorial. Tercera Edicion. (Education: Sector Policy Paper. Third Edition.)

Haddad, Wadi D; World Bank, Washington, DC (Corporate Author)

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discurso pronunciado el 24 de septiembre en Copenhague, Dinamarca,... en la reunión del Fondo Monetario International y del Banco Mundial

Margáin, Hugo

El Trimestre Económico, Jan 1971, Vol.38(149), pp.192-194 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-3011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Population and the World Bank

Sankaran, S

Finance & development, December 1973, Vol.10(4), pp.18-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0015-1947 ; PMID: 12257161 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The cost of contraceptive supplies

Saunders, R S

Finance & development, 1976, Vol.13(4), pp.43-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0015-1947 ; PMID: 12261068 Version:1

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poverty, Income distribution and the analysis of agricultural products

Tyler, G J

International labour review, 1979, Vol.118(4), pp.459-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7780 ; PMID: 12261246 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Family planning programs and fertility decline

Cuca, R

The Journal of social and political studies, 1980, Vol.5(4), pp.183-90

ISSN: 0193-5941 ; PMID: 12310337 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education: Sector Policy Paper. Third Edition

Haddad, Wadi D; World Bank, Washington, DC (Corporate Author)

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Community organization and rural development: a learning process approach

Korten, David C.

Public Administration Review, Sept-Oct, 1980, Vol.40(5), p.480-511 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-3352

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The transfer of technology to underdeveloped countries

Myrdal, G

Scientific American, September 1974, Vol.231(3), pp.172-82

ISSN: 0036-8733 ; PMID: 4845945 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1969  (1)
 2. 1969đến1970  (2)
 3. 1971đến1972  (1)
 4. 1973đến1974  (2)
 5. Sau 1974  (12)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (14)
 2. Spanish  (2)
 3. French  (1)
 4. Arabic  (1)
 5. Japanese  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. World Bank, Washington, DC
 2. Haddad, Wadi D
 3. Carmichael, Aj
 4. AJ CARMICHAEL
 5. Burki, S J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...