skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 23  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước1979 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A preface to democratic theory
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A preface to democratic theory

Dahl Robert Alan

[Chicago] : University of Chicago Press , [1956] - (321.8 DAH 1956) - ISBN0226134261

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
CEPAL Review no.4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

CEPAL Review no.4

CEPAL Review, Issue 4

Truy cập trực tuyến

3
Apuntes acerca del futuro de las democracias occidentales
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apuntes acerca del futuro de las democracias occidentales

Medina Echavarría, José

Truy cập trực tuyến

4
Educación y democracia
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Educación y democracia

Rama, Germán W.

Truy cập trực tuyến

5
El proceso de cambio en Chile: la experiencia 1965-1970
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

El proceso de cambio en Chile: la experiencia 1965-1970

Molina Silva, Sergio

Truy cập trực tuyến

6
La planificación en el proceso de cambio
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La planificación en el proceso de cambio

Molina Silva, Sergio

Truy cập trực tuyến

7
Notes on the future of the Western democracies
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notes on the future of the Western democracies

Medina Echavarría, José

Truy cập trực tuyến

8
Comentario sobre el artículo de José Medina Echavarría "Apuntes acerca del futuro de las democracias occidentales"
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comentario sobre el artículo de José Medina Echavarría "Apuntes acerca del futuro de las democracias occidentales"

Wolfe, Marshall

Truy cập trực tuyến

9
Comentario sobre el artículo de José Medina Echavarría "Apuntes acerca del futuro de las democracias occidentales"
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comentario sobre el artículo de José Medina Echavarría "Apuntes acerca del futuro de las democracias occidentales"

Weinberg, Gregorio

Truy cập trực tuyến

10
Comentario sobre el artículo de José Medina Echavarría "Apuntes acerca del futuro de las democracias occidentales"
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comentario sobre el artículo de José Medina Echavarría "Apuntes acerca del futuro de las democracias occidentales"

Palma, Eduardo

Truy cập trực tuyến

11
Comentario sobre el artículo de José Medina Echavarría "Apuntes acerca del futuro de las democracias occidentales"
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comentario sobre el artículo de José Medina Echavarría "Apuntes acerca del futuro de las democracias occidentales"

Geneletti, Carlo

Truy cập trực tuyến

12
Comentario sobre el artículo de José Medina Echavarría "Apuntes acerca del futuro de las democracias occidentales"
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comentario sobre el artículo de José Medina Echavarría "Apuntes acerca del futuro de las democracias occidentales"

Durston, John

Truy cập trực tuyến

13
Comment on the article by José Medina Echavarría "Notes on the future of the Western democracies"
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comment on the article by José Medina Echavarría "Notes on the future of the Western democracies"

Wolfe, Marshall

Truy cập trực tuyến

14
Comment on the article by José Medina Echavarría "Notes on the future of the Western democracies"
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comment on the article by José Medina Echavarría "Notes on the future of the Western democracies"

Weinberg, Gregorio

Truy cập trực tuyến

15
Comment on the article by José Medina Echavarría "Notes on the future of the Western democracies"
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comment on the article by José Medina Echavarría "Notes on the future of the Western democracies"

Palma, Eduardo

Truy cập trực tuyến

16
Comment on the article by José Medina Echavarría "Notes on the future of the Western democracies"
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comment on the article by José Medina Echavarría "Notes on the future of the Western democracies"

Geneletti, Carlo

Truy cập trực tuyến

17
Comment on the article by José Medina Echavarría "Notes on the future of the Western democracies"
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comment on the article by José Medina Echavarría "Notes on the future of the Western democracies"

Durston, John

Truy cập trực tuyến

18
Apuntes acerca del futuro de las democracias occidentales
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apuntes acerca del futuro de las democracias occidentales

Medina Echavarría, José

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La Dialéctica del Liberalismo y El Totalitarismo

Briefs, Goetz Anthony; Sanz De Santamaría Gómez, Carlos

Ideas y valores: Revista Colombiana de Filosofía, 1952, Vol.2(5), pp.308-325 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0120-0062

Truy cập trực tuyến

20
Planificación en el proceso de cambio
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Planificación en el proceso de cambio

Molina Silva, Sergio

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 23  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (1)
 2. 1956đến1965  (1)
 3. 1966đến1971  (1)
 4. 1972đến1974  (3)
 5. Sau 1974  (17)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Spanish  (12)
 2. English  (9)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Medina Echavarría, José
 2. Molina Silva, Sergio
 3. Durston, John
 4. Palma, Eduardo
 5. Weinberg, Gregorio

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...