skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Năm xuất bản: 1960đến1974 xóa Chủ đề: Life Sciences, General xóa Năm xuất bản: Trước1963 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Potato Cytology and Genetics 1952–1959: Bibliographia Genetica. Volume 19, Part 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potato Cytology and Genetics 1952–1959: Bibliographia Genetica. Volume 19, Part 2

Howard, H. W; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

ISBN: 9789401535182 ; ISBN: 9401535183 ; DOI: 10.1007/978-94-015-3518-2

Toàn văn sẵn có

2
Zur Bedeutung der Freien Nucleotide
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zur Bedeutung der Freien Nucleotide

Schmitz, Hanns ; Mills, George T ; Smith, Evelyn E. B ; Kennedy, Eugene P ; Klingenberg, Martin ; Beinert, Helmut ; Lagerkvist, Ulf; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

11. Colloquium Der Gesellschaft Für Physiologische Chemie am 28./30. April 1960 in Mosbach/Baden,

ISBN: 9783642887420 ; ISBN: 3642887422 ; DOI: 10.1007/978-3-642-88742-0

Toàn văn sẵn có

3
Vitamine und Antivitamine
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vitamine und Antivitamine

Pongratz, Alfred; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Protoplasmatologia, Handbuch der Protoplasmaforschung ;

ISBN: 9783709155400 ; ISBN: 3709155401 ; DOI: 10.1007/978-3-7091-5540-0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. German  (2)
  2. English  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lagerkvist, Ulf
  2. Howard, H. W
  3. Mills, George T
  4. Kennedy, Eugene P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...