skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 228  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Năm xuất bản: Trước1962 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trattato di Diritto Industriale

Kuratowski, R. K

International and Comparative Law Quarterly, 1961, Vol.10(3), pp.666-669 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5893 ; E-ISSN: 1471-6895 ; DOI: 10.1093/iclqaj/10.3.666

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Publizitāt und Gewinnverteilung

Crauford, W. Gerald

International and Comparative Law Quarterly, 1961, Vol.10(3), pp.665-666 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5893 ; E-ISSN: 1471-6895 ; DOI: 10.1093/iclqaj/10.3.665

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews and Book Notes

Harr, David W.

The Social Studies, 01 October 1960, Vol.51(5), p.188-198 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7996 ; E-ISSN: 2152-405X ; DOI: 10.1080/00220973.1940.11018337

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

La Notion d'Interêts Personnels et L'Ecrivain

Lloyd, Dennis

International and Comparative Law Quarterly, 1960, Vol.9(4), pp.715-716 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5893 ; E-ISSN: 1471-6895 ; DOI: 10.1093/iclqaj/9.4.715

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grundzüge des mitteldeutachen Wirtschaftsrechts

A. K.

International and Comparative Law Quarterly, 1960, Vol.9(4), pp.714-715 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5893 ; E-ISSN: 1471-6895 ; DOI: 10.1093/iclqaj/9.4.714

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Our Public Life (Book Review)

Vivas, Eliseo

Ethics, 01 January 1960, Vol.70(2), pp.168-171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00141704 ; E-ISSN: 1539297X ; DOI: 10.1086/291271

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews

Journal of the American Institute of Planners, 01 May 1959, Vol.25(2), p.105-108

ISSN: 0002-8991 ; DOI: 10.1080/01944365908978314

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews and Book Notes

Harr, David W.

The Social Studies, 01 October 1958, Vol.49(5), p.191-199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7996 ; E-ISSN: 2152-405X ; DOI: 10.1080/00220973.1940.11018186

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Bill of Rights and What it Means Today
Some Observations on the Four Freedoms of the First Amendment

Beth, Loren P

The Journal of Politics, 1958, Vol.20(2), pp.403-406 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3816 ; E-ISSN: 1468-2508 ; DOI: 10.2307/2127053

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews: Diary of a Self-Made Convict, by Alfred Hassler, Henry Regnery Company, Chicago, 1954, 182 pp., $3.00

Fraser, Albert G

The Prison Journal, April 1954, Vol.34(1), pp.52-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-8855 ; E-ISSN: 1552-7522 ; DOI: 10.1177/003288555403400117

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solitude and Privacy: A Study of Social Isolation, Its Causes and Therapy (Book Review)

Perlman, Helen H.

Social Service Review, 01 September 1953, Vol.27(3), pp.364-364 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00377961 ; E-ISSN: 15375404 ; DOI: 10.1086/639349

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solitude and Privacy: A Study of Social Isolation. (Book Review)

American Journal of Sociology, 01 November 1952, Vol.58(3), pp.316-317 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390 ; DOI: 10.1086/221160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews: SELF INCRIMINATION by Fred E. Inbau. Charles C. Thomas, Springfield, Ill., 1950, pp. 87

Pollock, Herman I

The Prison Journal, January 1951, Vol.31(1), pp.30-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-8855 ; E-ISSN: 1552-7522 ; DOI: 10.1177/003288555103100108

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews and Notes

Journal of the American Institute of Planners, 31 March 1950, Vol.16(1), p.44-54

ISSN: 0002-8991 ; DOI: 10.1080/01944365008979270

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews and Book Notes

Kreider, Ira

The Social Studies, 01 May 1946, Vol.37(5), p.234-240 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7996 ; E-ISSN: 2152-405X ; DOI: 10.1080/00220973.1937.11017173

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychotherapy: Potentialities for Psychotherapy on Navy Hospital Wards

Crowley, Ralph M.

Psychiatry, 01 February 1945, Vol.8(1), p.63-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-2747 ; E-ISSN: 1943-281X ; DOI: 10.1521/00332747.1945.11022537

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of Private International Law

K. L.

The Cambridge Law Journal, 1944, Vol.8(3), pp.337-338 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-1973 ; E-ISSN: 1469-2139 ; DOI: 10.1017/S0008197300118987

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diagnosis of Our Time

Greene, Lee S

The Journal of Politics, 1944, Vol.6(4), pp.462-464 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3816 ; E-ISSN: 1468-2508 ; DOI: 10.2307/2125711

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews

The Educational Forum, 01 May 1941, Vol.5(4), p.461-503 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-1725 ; E-ISSN: 1938-8098 ; DOI: 10.1080/00131724109339916

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews

The Educational Forum, 01 March 1941, Vol.5(3), p.343-360 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-1725 ; E-ISSN: 1938-8098 ; DOI: 10.1080/00131724109339891

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 228  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1920  (195)
 2. 1920đến1939  (8)
 3. 1940đến1950  (12)
 4. 1951đến1953  (3)
 5. Sau 1953  (10)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Harr, David W.
 2. Harr, David
 3. Carman, Harry J.
 4. Robert E. L. Faris
 5. Perlman, Helen H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...