skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 133  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: E - History: America xóa Năm xuất bản: Trước1961 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Nicolson, Harold

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
American diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American diplomacy

Fish, Carl Russell

1919

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Educational and cultural diplomacy
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Educational and cultural diplomacy

United States, Bureau of Educational and Cultural Affairs

1960-65

ISSN: 0501-6495

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Diplomacy and Indian gifts
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy and Indian gifts

Jacobs, Wilbur R

v.6 no.2 1950

Toàn văn sẵn có

5
Power and diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power and diplomacy

Acheson, Dean

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
American diplomacy 1900-1950
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American diplomacy 1900-1950

Kennan, George F

Toàn văn không sẵn có

7
A review of Mr. Seward's diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A review of Mr. Seward's diplomacy

Reed, William B

Toàn văn sẵn có

8
Entangling alliance: politics & diplomacy under George Washington
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entangling alliance: politics & diplomacy under George Washington

Deconde, Alexander

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
The tragedy of American diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The tragedy of American diplomacy

Williams, William Appleman

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
John Marshall in diplomacy and in law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

John Marshall in diplomacy and in law

Craigmyle, Thomas Shaw

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
American diplomacy: policies and practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American diplomacy: policies and practice

Williams, Benjamin H

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Dramatic moments in American diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dramatic moments in American diplomacy

Page, Ralph W

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Dollar diplomacy;: a study in American imperialism,
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dollar diplomacy;: a study in American imperialism,

Nearing, Scott; Freeman, Joseph

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
The origins of Soviet-American diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The origins of Soviet-American diplomacy

Browder, Robert Paul

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
The diplomacy of the war of 1812
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The diplomacy of the war of 1812

Updyke, Frank Arthur

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
The diplomacy of the American Revolution
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The diplomacy of the American Revolution

Bemis, Samuel Flagg

Toàn văn không sẵn có

17
The diplomacy concerning the discovery of America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The diplomacy concerning the discovery of America

Nunn, George E

Toàn văn sẵn có

18
American diplomacy under Tyler and Polk
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American diplomacy under Tyler and Polk

Reeves, Jesse Siddall

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
The diplomacy of the Revolution: an historical study
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The diplomacy of the Revolution: an historical study

Trescot, William Henry

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
American diplomacy policies and practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American diplomacy policies and practice

Williams, Benjamin Harrison

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 133  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (106)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1930  (99)
 2. 1930đến1950  (20)
 3. 1951đến1953  (4)
 4. 1954đến1958  (7)
 5. Sau 1958  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (132)
 2. Tạp chí  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (103)
 2. German  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Webster, Daniel
 2. Commager, Henry Steele
 3. Bristed, John
 4. Shea, George
 5. Hart, Albert Bushnell

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...