skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 256  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Năm xuất bản: Trước1960 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biological Publications in America

Clute, Willard N.

Science, 19 July 1929, Vol.70(1803), pp.67-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plea for Publications

Barac, G.

Science, 08 June 1945, Vol.101(2632), pp.586-586 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Official Views" from the GPO

Voss, Edward G.

Science, 18 April 1952, Vol.115(2990), pp.445-445 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

German Biological Publications

Montgomery, P.B.;

Science, 03 October 1924, Vol.60(1553), pp.317-317 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution of Public Documents

Science, 06 April 1883, Vol.1(9), pp.239-239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The growth of medical research 1941-1953 and the role of Public Health Service research grants

Endicott, K M ; Allen, E M

Science (New York, N.Y.), 25 September 1953, Vol.118(3065), pp.337-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 13089704 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CASE (The) against the National Science Foundation

Science (New York, N.Y.), 24 February 1950, Vol.111(2878), pp.208-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 15410344 Version:1

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Federal Government and the Shortage of Scientific Personnel

Kidd, C V

Science (New York, N.Y.), 24 January 1947, Vol.105(2717), pp.84-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 17809756 Version:1

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organization and support of science in the United States

Dunn, L C

Science (New York, N.Y.), 30 November 1945, Vol.102(2657), pp.548-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 21004254 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Inter-Society Committee for a National Science Foundation: Report for 1947

Wolfle, D

Science (New York, N.Y.), 05 December 1947, Vol.106(2762), pp.529-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 17741223 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The National University: A Suggestion

Trelease, William

Science, 26 February 1897, Vol.5(113), pp.345-347 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National Science Foundation--A Peril or a Hope?

Dubridge, L A

Science (New York, N.Y.), 18 June 1948, Vol.107(2790), pp.646-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 17735503 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National Science Foundation--A Peril to American Universities

Rich, J L

Science (New York, N.Y.), 14 May 1948, Vol.107(2785), pp.505-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 17808616 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Distribution of Government Publications

Abbe, Cleveland

Science, 27 April 1906, Vol.23(591), pp.669-670 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Support of the Zoological Record

Mcatee, W. L.

Science, 05 September 1930, Vol.72(1862), pp.247-247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Date of Publication

Allen, J. A.

Science, 04 December 1896, Vol.4(101), pp.838-839 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Mathematical Society

Science, 28 July 1899, Vol.10(239), pp.125-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Horizons in Medical Research

Van Slyke, C J

Science (New York, N.Y.), 13 December 1946, Vol.104(2711), pp.559-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 17772322 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ira Remsen and American Chemical Research Literature

Getman, Frederick H.

Science, 18 October 1940, Vol.92(2390), pp.341-344 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Publication of Agricultural Research

Stevens, F. L.

Science, 15 November 1907, Vol.26(672), pp.669-670 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 256  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (227)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1930  (46)
 2. 1930đến1950  (141)
 3. 1951đến1953  (40)
 4. 1954đến1957  (20)
 5. Sau 1957  (9)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. National Library of Medicine
 2. Miller, G A
 3. Boas, Franz
 4. Kofoid, C. A.
 5. Newman, S H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...