skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 7.447.359  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước1960 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nouveau Traité de Chimie Minérale. T. 3, Rubidium, Césium, Francium, Généralités, Cuivre, Argent, Or

Pascal Paul

Paris : Masson et Cie, Editeurs, 1957 - (546 PAS(3) 1957)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nouveau Traité de Chimie Minérale. T. 11

Pascal Paul

Paris : Masson et Cie, Editeurs, 1958 - (546 PAS(11) 1958)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nouveau Traité de Chimie Minérale. T. 19, Ruthénium, Osonium-Rhodium, Iridium, Palladium, Platine

Pascal Paul

Paris : Masson et Cie, Editeurs, 1958 - (546 PAS(19) 1958)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nouveau Traité de Chimie Minérale. T. 10, Azote, Phosphone

Pascal Paul

Paris : Masson et Cie, Editeurs, 1956 - (546 PAS(10) 1956)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nouveau Traité de Chimie Minérale. T. 4, Glucimum, Maginésium, Caltium, Strontium, Barifum, Radium

Pascal Paul

Paris : Masson et Cie, Editeurs, 1958 - (546 PAS(4) 1958)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nouveau Traité de Chimie Minérale. 12, Vanadium, Niobium, Tantale, Protaetimum

Pascal Paul

Paris : Masson et Cie, Editeurs, 1958 - (546 PAS(12) 1958)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nouveau Traité de Chimie Minérale. T. 14, Chrome-Complexes du Chrome-Molybdène, Tungstènes-Hétéropolyaeides

Pascal Paul

Paris : Masson et Cie, Editeurs, 1959 - (546 PAS(14) 1959)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comprehensive treatise on inorganic and theoretical chemistry. Vol. 8, N, P

Mellor Joseph William

London,... : Longman, Green and Co, 1953 - (546 MEL(8) 1953)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chimie Organique

Kirrmaim A.

P. : Librairie Armand Colin , 1950

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of chemistry and physics : a ready reference book of chemical and phisical data

Hodgman C.D; Selby S.M; Weast R.C

Cleveland,Ohio : Chemical rubber pub.comp., 1958 - (540 HAN 1958)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học vô cơ. Phần 1, Đại cương

Hoàng Ngọc Cang

H. : Giáo dục, 1958 - (546 HO-C(1) 1958)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ciba Foundation Symposium - Chemistry and Biology of Pteridines

Cameron M.P; Wolstenholme G.E.W

London : T & A churchill , 1954 - (540 CIB 1954)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích định tính hoá học. Tập 1, Hoá phân tích. Phần 1: Lý thuyết đại cương

Bloc N.I.

H. : Giáo dục, 1958 - (543 BLO(1.1) 1958)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá phân tích. Phần 1, Lý thuyết đại cương

Bloc N.T.; Hoàng Minh Châu người dịch

H. : Giáo dục, 1958 - (543 BLO(1) 1958)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích định tính. Phần 3, Phản ứng Anion

Bloc N.I.

H. : Giáo dục, 1959 - (543 BLO(3) 1959)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

General chemistry . Vol.2

Glinka N.L.

Moscow : Mir , 1951 - (540 GLI(2) 1951)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beilsteins Handbuch der Organischen Chemie : Zweiter Band

Berlin : Julius Springer , 1920 - (547 BEI(4) 1920)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beilsteins Handbuch der Organischen Chemie : Dreiundzwanzigster Band

Berlin : Julius Springer , 1936 - (547 BEI(36) 1936)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beilsteins Handbuch der Organischen Chemie : Stebenter Band

Berlin : Julius Springer , 1925 - (547 BEI(13) 1925)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Справочник металлиста. В пяти томах. Том 3

M. : МАШГТЭ , 1959 - (540 СПР(3) 1959)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 7.447.359  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1800  (373)
 2. 1800đến1919  (1.652.799)
 3. 1920đến1949  (3.319.139)
 4. 1950đến1953  (1.361.385)
 5. Sau 1953  (1.113.663)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (4.367.738)
 2. German  (1.801.054)
 3. French  (1.475.146)
 4. Spanish  (261.293)
 5. Danish  (37.312)
 6. Finnish  (30.538)
 7. Russian  (22.366)
 8. Greek  (18.470)
 9. Italian  (3.420)
 10. Dutch  (1.808)
 11. Icelandic  (974)
 12. Swedish  (564)
 13. Japanese  (259)
 14. Polish  (83)
 15. Czech  (60)
 16. Hungarian  (38)
 17. Portuguese  (35)
 18. Chinese  (18)
 19. Romanian  (15)
 20. Ukrainian  (15)
 21. Norwegian  (14)
 22. Slovak  (4)
 23. Bulgarian  (4)
 24. Vietnamese  (4)
 25. Serbo-Croatian  (4)
 26. Turkish  (3)
 27. Lithuanian  (2)
 28. Armenian  (2)
 29. Arabic  (1)
 30. Hebrew  (1)
 31. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (1.732)
 2. R - Medicine.  (118)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...