skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài liệu chính phủ xóa Tác giả/ người sáng tác: UK Parliament Colonial Office xóa Năm xuất bản: Trước1940 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
REPORT OF THE COMMISSION ON THE PALESTINE DISTURBANCES OF AUGUST, 1929, March, 1930
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

REPORT OF THE COMMISSION ON THE PALESTINE DISTURBANCES OF AUGUST, 1929, March, 1930

Uk Parliament Colonial Office

CMD 3530

Toàn văn sẵn có

2
Correspondence with the Palestine Arab Delegation and the Zionist Organisation
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correspondence with the Palestine Arab Delegation and the Zionist Organisation

Uk Parliament Colonial Office

CMD 1700

Toàn văn sẵn có

3
IMPERIAL ECONOMIC CONFERENCE AT OTTAWA, 1932. Appendices to the Summary of Proceedings
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMPERIAL ECONOMIC CONFERENCE AT OTTAWA, 1932. Appendices to the Summary of Proceedings

Uk Parliament Colonial Office

CMD 4175

Toàn văn sẵn có

4
Palestine, Royal Commission (Chairman, Earl Peel), Report. June 22, 1937
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Palestine, Royal Commission (Chairman, Earl Peel), Report. June 22, 1937

Uk Parliament Colonial Office

CMD 5479

Toàn văn sẵn có

5
Germany. Final Report by The Right Hon. Sir Nevile Henderson, G.C.M.G., on the circumstances leading to the termi- nation of his Mission to Berlin. September 20, 1939. (Germany No. I, 1939)
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Germany. Final Report by The Right Hon. Sir Nevile Henderson, G.C.M.G., on the circumstances leading to the termi- nation of his Mission to Berlin. September 20, 1939. (Germany No. I, 1939)

Uk Parliament Colonial Office

CMD 6115

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. UK Parliament Colonial Office

theo chủ đề:

  1. Uk Parliament Command Paper

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...