skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 7.446  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Hindu vision : forms of the formless
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Hindu vision : forms of the formless

Shearer Alistair

New York : Thames and Hudson, c1993 - (294.5 SHE 1993) - ISBN0500810435 (pbk.) :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những câu hỏi đáp toàn thiện : các cuộc nói chuyện của Đức Thánh Ân A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda với nhân viên Hội đồng Hoà bình Bob Cohen tại Ấn Độ

A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda; Chan Dilya

H. : Lao động, 2008 - (294.5 ACB 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Bhagavad-gita nguyên nghĩa : ấn bản hoàn chỉnh với nguyên bản tiếng Phạm, chuyển tự sang chữ Latinh, dịch tương đương từng chữ, chuyển dịch tiếng Việt và bình chú tỉ mỉ
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bhagavad-gita nguyên nghĩa : ấn bản hoàn chỉnh với nguyên bản tiếng Phạm, chuyển tự sang chữ Latinh, dịch tương đương từng chữ, chuyển dịch tiếng Việt và bình chú tỉ mỉ

A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda; Trần Kim Thư

H. : Tôn giáo, 2010 - (294.5 ACB 2010) - ISBN9786046100003

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Dẫn luận về Ấn Độ giáo = Hinduism - a very short introduction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dẫn luận về Ấn Độ giáo = Hinduism - a very short introduction

Knott Kim; Thái An

Hà Nội : Hồng Đức , 2016 - (294.5 KNO 2016) - ISBN9786048683993

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hindusm a cultural perspective

Kinsley O.R.

N.J. : Prentice-Hall, 1993 - (294.4 KIN 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thánh Gandhi

[K.nxb] : Nguồn sáng , 1948 - (294 THA 1948)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hermeneutics and Hindu thought toward a fusion of horizons

Springer; 2008 - (181.4 HER 2008)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Brief Introduction to Hinduism

Herman A. L.

Boulder, Colo. : Westview Press, c1991 - (294.5 HER 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hindu scriptures

Zaehner R. C

London : Everyman Publishers, 1992 - New York : Knopf : Distributed by Random House, c1992. - (294.5 HIN 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Sự tiến triển của tiếu tượng Hindu giáo ở đồng bằng sông Cửu Long trước thế kỷ X
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sự tiến triển của tiếu tượng Hindu giáo ở đồng bằng sông Cửu Long trước thế kỷ X

Lê, Thị Liên; Việt Nam học - Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ hai

Lê, T. L. (2004). Sự tiến triển của tiếu tượng Hindu giáo ở đồng bằng sông Cửu Long trước thế kỷ X. Việt Nam học - Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ hai.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23804

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women wellbeing and the ethics of domesticity in an Odia Hindu temple town

Menon Usha

Springer; 2013 - (305.6945 MEN 2013)

Truy cập trực tuyến

12
Sacred Cow
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sacred Cow

The AMA Dictionary of Business and Management

ISBN: 9780814420287

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Variations in Women's Heights across Social and Religious Groups Among Indian States.(Report)(Author abstract)

Viswanathan, Brinda

Social Indicators Research, Nov, 2014, Vol.119(2), p.1149(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-8300

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do traditional institutions constrain female entrepreneurship? A field experiment on business training in India.(Report)

Field, Erica ; Jayachandran, Seema ; Pande, Rohini

American Economic Review, May, 2010, Vol.100(2), p.125(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Precipitation‐driven glacier changes in the Pamir and Hindu Kush mountains

Wang, Qiuyu ; Yi, Shuang ; Sun, Wenke

Geophysical Research Letters, 28 March 2017, Vol.44(6), pp.2817-2824 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-8276 ; E-ISSN: 1944-8007 ; DOI: 10.1002/2017GL072646

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trade, institutions, and ethnic tolerance: evidence from South Asia.(Report)(Author abstract)

Jha, Saumitra

American Political Science Review, 2013, Vol.107(4), p.806(27) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Herders’ Perceptions of and Responses to Climate Change in Northern Pakistan

Joshi, S. ; Jasra, W. ; Ismail, M. ; Shrestha, R. ; Yi, S. ; Wu, N.

Environmental Management, 2013, Vol.52(3), pp.639-648 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0364-152X ; E-ISSN: 1432-1009 ; DOI: 10.1007/s00267-013-0062-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Challenge Faced by Hindu Women in Doing Their Swadharma in the Midst of Modernisation

I Gusti Agung Istri Agung

Vidyottama Sanatana: International Journal of Hindu Science and Religious Studies, 01 May 2018, Vol.2(1), pp.99-108

ISSN: 2550-0643 ; E-ISSN: 2550-0651 ; DOI: 10.25078/ijhsrs.v2i1.518

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Morality and moral development: Traditional Hindu concepts

Srivastava, Chhitij ; Dhingra, Vishal ; Bhardwaj, Anupam ; Srivastava, Alka

Indian journal of psychiatry, January 2013, Vol.55(Suppl 2), pp.S283-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-5545 ; PMID: 23858269 Version:1 ; DOI: 10.4103/0019-5545.105552

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influential aspects of glacial resource for establishing Kuhl system (gravity flow irrigation) in the Hindu Kush, Karakoram and Himalaya ranges

Ashraf, Arshad ; Iqbal, Ayesha

Science of the Total Environment, 15 September 2018, Vol.636, pp.487-499 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.04.281

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 7.446  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (677)
 2. 1956đến1973  (38)
 3. 1974đến1987  (82)
 4. 1988đến2002  (757)
 5. Sau 2002  (2.025)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (6.763)
 2. Spanish  (48)
 3. French  (39)
 4. Indonesian  (32)
 5. German  (31)
 6. Sanskrit  (24)
 7. Japanese  (13)
 8. Korean  (11)
 9. Portuguese  (10)
 10. Chinese  (9)
 11. Hindi  (8)
 12. Swedish  (8)
 13. Arabic  (6)
 14. Norwegian  (4)
 15. Vietnamese  (3)
 16. Burmese  (2)
 17. Czech  (1)
 18. Russian  (1)
 19. Turkish  (1)
 20. Romanian  (1)
 21. Tamil  (1)
 22. Persian  (1)
 23. Danish  (1)
 24. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Indian School
 2. Pahari School
 3. Sundar, Shyam
 4. Nath, Gopal
 5. Olivelle, Patrick

theo chủ đề:

 1. Hindu
 2. Hinduism
 3. Asia
 4. Religion
 5. India

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...