skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 3.030.359  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings

Delft : Delft Uni. of Technology , 1996 - (681 PRO 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings

International Conference on Multichip Modules and High Density Packaging (1998 : Denver, Colo.); International Microelectronics and Packaging Society.

[New York] : Institute of Electrical and Electronics Engineers, c1998. - (621.381 PRO 1998) - ISBN0780348508 (softbound);ISBN0780348516 (microfiche)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings

ISSN2334-0924

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings

Truy cập trực tuyến

5
Proceedings
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings

Collins Dictionary of Law

ISBN: 0007221657

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings

Munshi, Renuka ; Bhalerao, Supriya ; Kalekar, Samidha

Journal of Ayurveda and Integrative Medicine, 2012, Vol.3(3), p.168-172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0975-9476

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Proceedings
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings

Lagaly, G.

Colloid and Polymer Science, 3/2002, Vol.280(3), pp.301-301 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-402X ; E-ISSN: 1435-1536 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00396-002-0663-6

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings

Procedia Computer Science, 2014, Vol.37, pp.1-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-0509 ; E-ISSN: 1877-0509 ; DOI: 10.1016/j.procs.2014.08.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings

Japanese Journal of Cardiovascular Surgery, 2017, Vol.46(6), pp.i-xxv [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0285-1474 ; DOI: 10.4326/jjcvs.46.i

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings

Japanese Journal of Cardiovascular Surgery, 2016, Vol.45(3), pp.3_i-3_xxiii [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0285-1474 ; DOI: 10.4326/jjcvs.45.3_i

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings

Procedia Computer Science, 2015, Vol.52, pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-0509 ; E-ISSN: 1877-0509 ; DOI: 10.1016/j.procs.2015.05.094

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings

Physica B: Physics of Condensed Matter, 15 November 2014, Vol.453, pp.iv-iv [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-4526 ; E-ISSN: 1873-2135 ; DOI: 10.1016/S0921-4526(14)00660-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings

Procedia Computer Science, 2014, Vol.34, pp.1-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-0509 ; E-ISSN: 1877-0509 ; DOI: 10.1016/j.procs.2014.07.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings

Physica B: Physics of Condensed Matter, 01 September 2014, Vol.448, pp.vi-vi [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-4526 ; E-ISSN: 1873-2135 ; DOI: 10.1016/S0921-4526(14)00495-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings

Japanese Journal of Cardiovascular Surgery, 2015, Vol.44(3), pp.3_i-3_xxiii [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0285-1474 ; DOI: 10.4326/jjcvs.44.3_i

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings

Physica B: Physics of Condensed Matter, 15 April 2014, Vol.439, pp.vi-vi [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-4526 ; E-ISSN: 1873-2135 ; DOI: 10.1016/S0921-4526(14)00095-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings

Procedia Computer Science, 2014, Vol.32, pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-0509 ; E-ISSN: 1877-0509 ; DOI: 10.1016/j.procs.2014.05.386

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings

Procedia Computer Science, 2013, Vol.21, pp.1-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-0509 ; E-ISSN: 1877-0509 ; DOI: 10.1016/j.procs.2013.09.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
&#20104;&#31295;&#38598;<br>Proceedings
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

予稿集
Proceedings

The Japanese Journal of Gastroenterological Surgery, 2012, Vol.45(Supplement1), pp.1-1282

ISSN: 0386-9768 ; E-ISSN: 1348-9372 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5833/jjgs.45.Supplement1

Toàn văn sẵn có

20
&#20104;&#31295;&#38598;<br>Proceedings
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

予稿集
Proceedings

The Japanese Journal of Gastroenterological Surgery, 2011, Vol.44(Supplement1), pp.14-963

ISSN: 0386-9768 ; E-ISSN: 1348-9372 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5833/jjgs.44.Supplement1

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 3.030.359  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.580.449)
 2. Toàn văn trực tuyến (3.028.990)
 3. Trong mục lục thư viện (344)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (196.357)
 2. 1957đến1972  (74.207)
 3. 1973đến1988  (177.959)
 4. 1989đến2005  (582.895)
 5. Sau 2005  (1.973.352)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.808.801)
 2. Japanese  (26.867)
 3. Spanish  (15.868)
 4. Portuguese  (13.028)
 5. German  (12.421)
 6. French  (7.062)
 7. Chinese  (4.984)
 8. Russian  (3.761)
 9. Undetermined  (3.658)
 10. Italian  (1.433)
 11. Turkish  (1.057)
 12. Polish  (846)
 13. Czech  (780)
 14. Lithuanian  (651)
 15. Norwegian  (473)
 16. Dutch  (472)
 17. Romanian  (336)
 18. Croatian  (289)
 19. Ukrainian  (263)
 20. Slovak  (255)
 21. Korean  (200)
 22. Hebrew  (87)
 23. Arabic  (82)
 24. Danish  (71)
 25. Hungarian  (70)
 26. Greek  (58)
 27. Persian  (54)
 28. Vietnamese  (52)
 29. Finnish  (38)
 30. Bulgarian  (35)
 31. Serbian  (27)
 32. Icelandic  (25)
 33. Serbo-Croatian  (19)
 34. Malay  (13)
 35. Macedonian  (9)
 36. Maori  (4)
 37. Welsh  (2)
 38. Hindi  (2)
 39. Burmese  (1)
 40. Bengali  (1)
 41. Basque  (1)
 42. Syriac  (1)
 43. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. National Library of Medicine
 3. Dongarra, Jack
 4. Roberts, William Clifford
 5. Bubak, Marian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...