skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 61 - 80 của 170  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Số tài nguyên sẵn có: Trong mục lục thư viện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
61
Objects, abstraction, data structures and design using Java
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Objects, abstraction, data structures and design using Java

Koffman Elliot B.; Wolfgang Paul A. T

Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons , 2005 - (005.13 KOF 2005) - ISBN0471467561

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

62
Data abstraction and object-oriented programming in C++
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data abstraction and object-oriented programming in C++

Gorlen Keith E.; Orlow Sanford M; Plexico Perry S

Chichester : John Wiley & Sons , 1991 - (005.1 GOR 1991) - ISBN047192346X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

63
Introductory combinatorics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introductory combinatorics

Brualdi Richard A.

Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice Hall, 2010 - ISBN9787111265252;ISBN9780136020400 (hbk. : alk. paper);ISBN0136020402 (hbk. : alk. paper)

Truy cập trực tuyến

64
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object-oriented programming and Java

Poo Danny C. C.; Kiong Derek Beng Kee

Singapore ; New York : Springer, c1998. - (005.13 POO 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

65
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practical Neural Network Recipes in C++

Masters Timothy

Boston : Academic press, Inc, 1993 - (006.3 MAS 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

66
Disaster recovery planning : For computers and communication resources
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disaster recovery planning : For computers and communication resources

Toigo Jon William

New York : John Wiley & Sons, INC., c1996 - (658.4 TOI 1996) - ISBN0471121754 (pbk : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

67
Introduction to scientific computing : a matrix - vector approach using MATLAB
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to scientific computing : a matrix - vector approach using MATLAB

Van Loan Charles F.

New Jersey : Prentice Hall, Inc, 1997 - (510 VAN 1997) - ISBN0131254448;ISBN9780131254442

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

68
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 1996 IEEE international conference on neural networks. Volume 2

IEEE International Conference on Neural Networks.; IEEE International Conference on Fuzzy Systems (2nd : 1993 : San Francisco, Calif.); IEEE World Congress on Computational Intelligence (1994 : Orlando, Fla.)

N.J. : IEEE, c1996 - (621.38 NIN(2) 1996) - ISSN1098-7576

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

69
Classical and objective-oriented software engineering with UML and C++
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classical and objective-oriented software engineering with UML and C++

Schach Stephen R.; Schach Stephen R

Boston : WCB, 1998 - (005.13 SCH 1998) - ISBN0072901683

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

70
An introduction to object COBOL
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to object COBOL

Doke E. Reed; Hardgrave Bill C

New York : Wiley, 1998 - (005.1 DOK 1998) - ISBN0471183466 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

71
Transition to object-oriented software development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transition to object-oriented software development

Fayad Mohamed; Laitinen Mauri

New York : Wiley, 1998 - (005.1 FAY 1998) - ISBN0471245291 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

72
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 1996 IEEE international conference on neural networks. Volume 3

IEEE International Conference on Neural Networks.; IEEE International Conference on Fuzzy Systems (2nd : 1993 : San Francisco, Calif.); IEEE World Congress on Computational Intelligence (1994 : Orlando, Fla.)

N.J. : IEEE, c1996 - (621.38 NIN(3) 1996) - ISSN1098-7576

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

73
Perl weekend crash course
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perl weekend crash course

Merlino Joseph.

New York, NY : Hungry Minds, c2002. - (005.1 MER 2002) - ISBN0764548271 (paperback : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

74
The twofish encryption algorithm : a 128-bit block cipher
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The twofish encryption algorithm : a 128-bit block cipher

Schneier Bruce

New York : J. Wiley, c1999 - (005.82 TWO 1999) - ISBN0471353817 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

75
Faithful representations and topographic maps : from distortion-to informationa-based self-organization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faithful representations and topographic maps : from distortion-to informationa-based self-organization

Van Hulle Marc M.

New York : Wiley, c2000. - (006.3 VAN 2000) - ISBN0471345075 (cloth : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

76
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mạng nơron và ứng dụng mạng nơron trong nhận dạng cảm xúc trên khuôn mặt người : Luận văn ThS Công nghệ thông tin: 1.01.10

Nguyễn Thị Ngọc Hân; Ngô Quốc Tạo Người hướng dẫn

H. : ĐHCN, 2006 - (006.4 NG-H 2006)

Truy cập trực tuyến

77
Object oriented systems development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object oriented systems development

Bahrami Ali.

Boston : Irwin/McGraw-Hill, c1999. - (005.1 BAH 1999) - ISBN025625348X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

78
Java structures : data structures in Java for the principled programmer
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Java structures : data structures in Java for the principled programmer

Bailey Duane A.

Boston, Mau. : McGraw-Hill, c2003. - (005.13 BAI 2003) - ISBN0071121633;ISBN0072399090

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

79
An introduction to computer science using Java
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to computer science using Java

Kamin Samuel N.; Mickunas M. Dennis; Reingold Edward M.

Boston : McGraw-Hill, c2002. - (005.13 KAM 2002) - ISBN0072323051

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

80
Introduction to computer science using Java
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to computer science using Java

Liberty Jesse; Quirk Kent; Weiss Seth

N.Y. : McGraw-Hill, 2004 - (005.13 LIB 2004) - ISBN0078225930

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 61 - 80 của 170  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (36)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (15)
 2. 1991đến1996  (36)
 3. 1997đến2002  (59)
 4. 2003đến2009  (39)
 5. Sau 2009  (27)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (161)
 2. Luận án, luận văn  (6)
 3. Tạp chí  (3)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (163)
 2. Vietnamese  (7)
 3. German  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...