skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 40 của 1.098  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Việt Nam - ASEAN

Nguyễn Văn Hồng

H. : CTQG, 1996

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

22
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Việt Lào - Lào Việt

Nguyễn Văn Hàm

H. : CTQG, 1993

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

23
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discours a la conference de Berlin : des Ministres des Affaires Etrangeres de L'U.R.S.S., de France, d'angeleterre et des etats-unis d'Amerique. 25 janvier-18 février 1954

Molotov V.

M. : Editions en Langues etrangeres, 1954 - (327.2 MOL 1954)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

24
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ quốc tế đại cương

H. : CTQG, 2002 - (327 QUA 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

25
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toàn cầu hoá dưới những góc nhìn khác nhau : tiếng nói bè bạn

H. : CTQG, 2005 - (327 TOA 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

26
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tài liệu mới về các nước Đông Á, Châu Á - Thái Bình Dương. Quyển 1, sự hiện diện của Mỹ ở Đông Á, châu Á - Thái Bình Dương và những vấn đề liên quan

H., [2006] - (327.5 TAI(1) [2006])

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

27
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ quốc tế những năm đầu thế kỷ XXI : vấn đề, sự kiện và quan điểm

Trình Mưu; Vũ Quang Vinh

H. : LLCT, 2005 - (327 QUA 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

28
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoa Kỳ kinh tế và quan hệ quốc tế : Sách chuyên khảo

Nguyễn Thiết Sơn

H. : KHXH, 2004 - (337.73 NG-S 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

29
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ đặc biệt hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong giai đoạn 1954 - 2000

Lê Đình Chỉnh

H. : CTQG, 2007 - (327.597 LE-C 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

30
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ ASEAN - Nhật Bản từ 1997 đến 2006: thực trạng và triển vọng : Luận văn ThS Quốc tế học: 60 31 40

Hoàng Hồng Hạnh; Nguyễn Thị Thu Mỹ Người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2007 - (327.59052 HO-H 2007)

Truy cập trực tuyến

31
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ ASEAN - Trung Quốc từ 1997 đến nay: tình hình và triển vọng : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40

Bùi Thị Thu Lan; Nguyễn Thu Mỹ Người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2007 - (327.59051 BU-L 2007)

Truy cập trực tuyến

32
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International politics on the world stage

Rourke John T.

N.Y. : McGraw-Hill, 2003 - (327 ROU 2003)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
33
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International relations

London : Sage Publications, 2006 - ISSN0047-1178

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

34
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vê-nê-xu-ê-la những năm đầu thế kỷ XXI và quan hệ với Việt Nam : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40

Nguyễn Thị Khánh Vân; Lê Thế Quế người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2010 - (327.8709597 NG-V 2010)

Truy cập trực tuyến

35
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Trung - Mỹ từ khi Tổng thống Barack Obama lên cầm quyền : Luận văn ThS. Quốc tế học: 60 31 02 06

Ngô Tuấn Thắng; Nguyễn Huy Quý người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2011 - (327.51073 NG-T 2011)

Truy cập trực tuyến

36
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những chuyển biến trong quan hệ đồng minh Mỹ - Philippines từ năm 1992 tới nay: Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế : 60 31 02 06

Vũ Hải Nam; Dương Văn Huy

H. : ĐHKHXH&NV , 2016 - (327.730599 VU-N 2016)

Truy cập trực tuyến

37
QUAN HỆ VIỆT NAM-CAMPUCHIA 1991-2012
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

QUAN HỆ VIỆT NAM-CAMPUCHIA 1991-2012

Anh, Nguyễn Hải

92 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4174

Truy cập trực tuyến

38
CẢI CÁCH Ở MYANMAR VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG TỚI QUAN HỆ QUỐC TẾ CỦA MYANMAR
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

CẢI CÁCH Ở MYANMAR VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG TỚI QUAN HỆ QUỐC TẾ CỦA MYANMAR

Trang, Lê Văn Quỳnh

112 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4173

Truy cập trực tuyến

39
Quan hệ Việt - Mỹ mười năm sau bình thường hóa từ đối đầu đến đối tác
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Việt - Mỹ mười năm sau bình thường hóa từ đối đầu đến đối tác

Lê, Linh Lan

Lê, L. L. (2005). Quan hệ Việt - Mỹ mười năm sau bình thường hóa từ đối đầu đến đối tác. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, KHXH&NV, T. 21, Số 2, tr. 27-35; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5583

Truy cập trực tuyến

40
Quan hệ Campuchia - Trung Quốc những năm đầu thế kỷ XXI
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Campuchia - Trung Quốc những năm đầu thế kỷ XXI

Doãn, Thành Kiên

115 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/VNU_123/4010

Truy cập trực tuyến

Kết quả 21 - 40 của 1.098  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (236)
 2. Trong mục lục thư viện (629)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1966  (18)
 2. 1966đến1978  (33)
 3. 1979đến1991  (41)
 4. 1992đến2004  (145)
 5. Sau 2004  (866)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (724)
 2. Sách  (350)
 3. Bài báo  (18)
 4. Tạp chí  (6)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (584)
 2. English  (234)
 3. Undetermined  (121)
 4. French  (5)
 5. Chinese  (3)
 6. Japanese  (2)
 7. Russian  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...