skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 40 của 693.999  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Genomics

ISSN1473-9542

Truy cập trực tuyến

22
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genomics, Proteomics & Bioinformatics

ISSN1672-0229

Truy cập trực tuyến

23
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary Bioinformatics

ISSN1176-9343

Truy cập trực tuyến

24
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mammalian Genome

ISSN0938-8990

Truy cập trực tuyến

25
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development Genes and Evolution

ISSN0949-944X

Truy cập trực tuyến

26
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetica

ISSN0016-6707

Truy cập trực tuyến

27
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of the Kansas Entomological Society

ISSN0022-8567

Truy cập trực tuyến

28
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

한국균학회지

ISSN0253-651X

Truy cập trực tuyến

29
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acta Zoologica

ISSN0001-7272

Truy cập trực tuyến

30
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revista de la Sociedad Entomológica Argentina

ISSN0373-5680

Truy cập trực tuyến

31
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie

ISSN0006-8152

Truy cập trực tuyến

32
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hercynia

ISSN0018-0637

Truy cập trực tuyến

33
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Human Genetics

ISSN1434-5161

Truy cập trực tuyến

34
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bird-Banding

ISSN0006-3630

Truy cập trực tuyến

35
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

North American bird bander

ISSN0363-8979

Truy cập trực tuyến

36
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revista Brasileira de entomologia

ISSN0085-5626

Truy cập trực tuyến

37
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Folia biologica

ISSN0015-5497

Truy cập trực tuyến

38
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ornithological Monographs

ISSN0078-6594

Truy cập trực tuyến

39
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Willdenowia

ISSN0511-9618

Truy cập trực tuyến

40
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of the New York Entomological Society

ISSN0028-7199

Truy cập trực tuyến

Kết quả 21 - 40 của 693.999  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (2.502)
 2. 1957đến1971  (3.724)
 3. 1972đến1986  (11.403)
 4. 1987đến2002  (49.441)
 5. Sau 2002  (620.591)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Life Sciences  (279.932)
 2. Humans  (121.876)
 3. Biology  (113.107)
 4. Research Article  (88.746)
 5. Biology And Life Sciences  (83.545)
 6. Sciences (General)  (80.268)
 7. Medicine  (70.560)
 8. Animals  (68.098)
 9. Proteins  (35.152)
 10. Gene Expression  (31.518)
 11. Chemistry  (30.918)
 12. Cancer  (27.651)
 13. Engineering  (25.830)
 14. Mice  (22.532)
 15. Genes  (20.761)
 16. Anatomy & Physiology  (20.220)
 17. Ecology  (17.792)
 18. Genomes  (17.219)
 19. Genomics  (16.055)
 20. Mutation  (15.907)
 21. Genetic Engineering  (15.666)
 22. Signal Transduction  (13.576)
 23. Cell Biology  (13.286)
 24. Zoology  (11.948)
 25. Earth Sciences  (11.224)
 26. Pharmacology  (4.714)
 27. Nutrition  (4.665)
 28. Health Sciences  (4.051)
 29. Geography  (4.011)
 30. Information technology  (999)
 31. Biogeosciences  (871)
 32. Mineralogy  (564)
 33. Biomedical and Life Sciences  (527)
 34. Behavioral Sciences  (397)
 35. Biomedical  (261)
 36. Paleomicrobiology  (2)
 37. Biochemistry & Biophysics  (1)
 38. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (637.716)
 2. French  (45.362)
 3. German  (9.828)
 4. Chinese  (1.370)
 5. Spanish  (782)
 6. Japanese  (752)
 7. Portuguese  (579)
 8. Undetermined  (186)
 9. Russian  (163)
 10. Norwegian  (122)
 11. Dutch  (115)
 12. Italian  (103)
 13. Ukrainian  (85)
 14. Afrikaans  (67)
 15. Turkish  (21)
 16. Lithuanian  (20)
 17. Polish  (15)
 18. Swedish  (15)
 19. Czech  (7)
 20. Arabic  (6)
 21. Korean  (5)
 22. Romanian  (4)
 23. Finnish  (4)
 24. Croatian  (4)
 25. Vietnamese  (4)
 26. Catalan  (2)
 27. Indonesian  (2)
 28. Danish  (2)
 29. Greek  (1)
 30. Icelandic  (1)
 31. Bulgarian  (1)
 32. Hebrew  (1)
 33. Persian  (1)
 34. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Singh-Manoux, Archana
 2. Wang, Jian
 3. Lüttge, Ulrich
 4. Margesin, Rosa
 5. Kaji, Koichi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...