skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 27 của 27  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
HETEROTIC STRING OPTICAL UNIFICATION
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

HETEROTIC STRING OPTICAL UNIFICATION

Cleaver, G. ; Dundee, Ben ; Perkins, John ; Obousy, Richard ; Kasper, Eric ; Robinson, Matt ; Stone, Kristin

String Phenomenology 2003, 2004, pp.86-93

ISBN: 9789812702463 ; DOI: 10.1142/9789812702463_0012

Toàn văn sẵn có

22
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heterotic String Optical Unification

Perkins, John ; Dundee, Ben ; Obousy, Richard ; Kasper, Eric ; Robinson, Matthew ; Stone, Kristin ; Cleaver, Gerald

Arxiv ID: hep-ph/0310155

Toàn văn sẵn có

23
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heterotic String Optical Unification

Perkins, John ; Dundee, Ben ; Obousy, Richard ; Kasper, Eric ; Robinson, Matthew ; Stone, Kristin ; Cleaver, Gerald; Cleaver, Gerald (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 4, 2003

Toàn văn sẵn có

24
Internal Research & Development Markets
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internal Research & Development Markets

Kasper, Eric; Müller, Werner A (Editor) ; Bihn, Martina (Editor)

Contributions to Management Science

ISBN: 9783790817287 ; ISBN: 3790817287 ; E-ISBN: 9783790817294 ; E-ISBN: 3790817295 ; DOI: 10.1007/3-7908-1729-5

Toàn văn sẵn có

25
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: New Perspectives from PhD Field Research

Djolai, Marika ; Kasper, Eric ; Santos, Ricardo ; Srivastava, Shilpi ; Waldman, Linda

IDS Bulletin, March 2014, Vol.45(2-3), pp.1-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0265-5012 ; E-ISSN: 1759-5436 ; DOI: 10.1111/1759-5436.12078

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
26
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

James Madison Rules America: The Constitutional Origins of Congressional Partisanship

Kasper, Eric T

Perspectives on Politics, 2011, Vol.9(1), pp.185-186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1537-5927 ; E-ISSN: 1541-0986 ; DOI: 10.1017/S1537592710003865

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
27
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Constitution before the Judgment Seat: The Prehistory and Ratification of the American Constitution (Book Review)

Kasper, Eric T.

American Political Thought, 01 September 2013, Vol.2(2), pp.317-320 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 21611580 ; E-ISSN: 21611599 ; DOI: 10.1086/669701

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 21 - 27 của 27  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (2)
 2. 2003đến2005  (3)
 3. 2006đến2010  (11)
 4. 2011đến2014  (9)
 5. Sau 2014  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kasper, Eric
 2. Kasper, Eric T
 3. Canal, Enrique
 4. Perez, Juan
 5. Campos, Kalina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...