skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 38 của 38  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Investigation of As, Mn and Fe fixation inside the aquifer during groundwater exploitation in the experimental system imitated natural conditions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of As, Mn and Fe fixation inside the aquifer during groundwater exploitation in the experimental system imitated natural conditions

Tran, Hong Con; Bui, Duy Cam; Kang, Yumei; Nguyen, Thi Kim Dung

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30107

Truy cập trực tuyến

22
Accumulation and transpotation of selected heavy metals in thermophilic anaerobic co-digestion of municipal sewage sludge and organic waste
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accumulation and transpotation of selected heavy metals in thermophilic anaerobic co-digestion of municipal sewage sludge and organic waste

Cao, Vũ Hưng; Bùi, Duy Cam; Trịnh, Lê Hùng; Bạch, Quang Dũng

8 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/12996

Truy cập trực tuyến

23
Nghiên cứu quá trình tích tụ Urani, Thori và một số đồng vị phóng xạ khác từ đất vào thực vật : Luận án TS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 62 85 02 05
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu quá trình tích tụ Urani, Thori và một số đồng vị phóng xạ khác từ đất vào thực vật : Luận án TS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 62 85 02 05

Lưu, Việt Hưng; Bùi, Duy Cam, người hướng dẫn; Đặng, Đức Nhận, người hướng dẫn

01050001651; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39640

Truy cập trực tuyến

24
Investigation on a combination of chemical and biological methods for the treatment of pulp and paper mill wastewater in Vientiane = Nghiên cứu kết hợp các phương pháp hóa học và sinh học để xử lý nước thải sản xuất giấy và bột giấy ở Viên Chăn. Luận văn
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation on a combination of chemical and biological methods for the treatment of pulp and paper mill wastewater in Vientiane = Nghiên cứu kết hợp các phương pháp hóa học và sinh học để xử lý nước thải sản xuất giấy và bột giấy ở Viên Chăn. Luận văn

Vienglasy, Mangnomek; Bùi, Duy Cam, người hướng dẫn; Đỗ, Quang Trung, người hướng dẫn

01051000002; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38396

Truy cập trực tuyến

25
Xác định selen trong các mẫu địa chất và môi trường bằng phương pháp kích hoạt nowtron có xử lí mẫu
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xác định selen trong các mẫu địa chất và môi trường bằng phương pháp kích hoạt nowtron có xử lí mẫu

Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Mộng Sinh, Nguyễn Giằng, Nguyễn Thanh Tâm, Bùi Duy Cam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60001

Truy cập trực tuyến

26
Nghiên cứu đặc trưng các chỉ tiêu hóa lý của bùn thải đô thị trước và sau khi phân hủy kỵ khí
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu đặc trưng các chỉ tiêu hóa lý của bùn thải đô thị trước và sau khi phân hủy kỵ khí

Đỗ, Quang Trung; Bùi, Duy Cam; Nguyễn, Thị Nhâm; Nguyễn, Quang Minh

2588-1140; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61358

Truy cập trực tuyến

27
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xác định hàm lượng một số kim loại nặng và phóng xạ trong các nguồn nước của vùng than Quảng Ninh : Đề tài NCKH. QT.96.10

Bùi Duy Cam; Phạm Văn Tình; Đỗ Quang Huy

H. : ĐHKHTN, 2002 - (543 BU-C 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

28
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ảnh hưởng của axit humic đến sự di chuyển của một số kim loại nặng trong các đối tượng môi trường : Đề tài NCKH. Qt-03-27

Bùi Duy Cam; Nguyễn Bảo Châm; Phạm Văn Tình

H. : ĐHKHTN, 2005 - (543 BU-C 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

29
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ứng dụng Aluminosilicat và than hoạt tính biến tính để xử lý nước thải sản xuất dược phẩm : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 41

Đoàn Thị Dung; Bùi Duy Cam người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2012 - (628.5 ĐO-D 2012)

Truy cập trực tuyến

30
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khảo sát, đánh giá thực trạng và xây dựng mô hình về quản lý, công nghệ tái chế một số thiết bị điện tử thải bỏ (tivi, máy tính, điện thoại, tủ lạnh) thí điểm cho vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc trong giai đoạn 2010-2020 : Đề tài NCKH. QMT.10.03

Bùi Duy Cam; Đỗ Quang Trung; Nghiêm Xuân Thung; Tạ Thị Thảo

H. : ĐHKHTN , 2013 - (628.5 BU-C 2013)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

31
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu sự chuyển hóa của PAHs và một số kim loại nặng trong quá trình ổn định bùn thải sông Kim Ngưu kết hợp rác hữu cơ bằng phương pháp lên men yếm khí nóng : Luận án TS. Hóa học: 62 44 01 20

Cao Vũ Hưng; Bùi Duy Cam

H. : ĐHKHTN , 2015 - (628.5 CA-H 2015)

Truy cập trực tuyến

32
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu chế tạo keo bạc nano bằng bức xạ gamma Co-60 và một số ứng dụng của chúng trong y học và nông nghiệp : Luận án TS. Hóa học: 62 44 25 01

Bùi Duy Du; Bùi Duy Cam người hướng dẫn; Nguyễn Quốc Hiến người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2009 - (546 BU-D 2009)

Truy cập trực tuyến

33
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation on a combination of chemical and biological methods for the treatment of pulp and paper mill wastewater in Vientiane = Nghiên cứu kết hợp các phương pháp hóa học và sinh học để xử lý nước thải sản xuất giấy và bột giấy ở Viên Chăn. Luận văn ThS. Quản lý chất thải và xử lý vùng ô nhiễm

Vienglasy Mangnomek; Bùi Duy Cam người hướng dẫn; Đỗ Quang Trung người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2011 - (628.162 VIE 2011)

Truy cập trực tuyến

34
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu quá trình nhiễm ASEN và Mangan trong nước dưới tác động của điều kiện oxy hóa - khử và ứng dụng để xử lý chúng tại nguồn: Luận án TS. Hóa học: 62 44 41 01

Nguyễn Thị Kim Dung; Bùi Duy Cam người hướng dẫn; Trần Hồng Côn người hướng dẫn

H. : ‬‬ĐHKHTN, 2011 - (628.5 NG-D 2011)

Truy cập trực tuyến

35
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu quá trình tích tụ Urani, Thori và một số đồng vị phóng xạ khác từ đất vào thực vật : Luận án TS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 62 85 02 05

Lưu Việt Hưng; Bùi Duy Cam người hướng dẫn; Đặng Đức Nhận

H. : ĐHKHTN , 2014 - (363.7396 LU-H 2014)

Truy cập trực tuyến

36
Khảo sát, đánh giá thực trạng và xây dựng mô hình về quản lý, công nghệ tái chế một số thiết bị điện tử thải bỏ (tivi, máy tính, điện thoại, tủ lạnh) thí điểm cho vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc trong giai đoạn 2010-2020
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khảo sát, đánh giá thực trạng và xây dựng mô hình về quản lý, công nghệ tái chế một số thiết bị điện tử thải bỏ (tivi, máy tính, điện thoại, tủ lạnh) thí điểm cho vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc trong giai đoạn 2010-2020

Bùi, Duy Cam; Đỗ, Quang Trung; Nghiêm, Xuân Thung; Tạ, Thị Thảo; Chu, Xuân Quang; Trịnh, Xuân Dại; Đoàn, Văn Hướng; Nguyễn, Mạnh Hà; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Bùi, D. C., et al. (2013). Khảo sát, đánh giá thực trạng và xây dựng mô hình về quản lý, công nghệ tái chế một số thiết bị điện tử thải bỏ (tivi, máy tính, điện thoại, tủ lạnh) thí điểm cho vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc trong giai đoạn 2010-2020. Đề tài nghiên cứu khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; QMT.10.03; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23044; 628.5 BU-C 2013 / 00060000215

Truy cập trực tuyến

37
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factors Influencing the Release of Arsenic, Manganese and Iron from Sulfide and Arsenide Minerals to Water Environment

Tran Hong Con ; Bui Duy Cam ; Nguyen Thi Kim Dung

EnvironmentAsia, 01 July 2011, Vol.4(2), pp.43-48

ISSN: 1906-1714

Toàn văn sẵn có

38
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factors Influencing the Release of Arsenic, Manganese and Iron from Sulfide and Arsenide Minerals to Water Environment

Tran Hong Con ; Bui Duy Cam ; Nguyen Thi Kim Dung

DOI: 10.14456/ea.2011.17

Toàn văn sẵn có

Kết quả 21 - 38 của 38  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (2)
 2. 2007đến2008  (2)
 3. 2009đến2011  (5)
 4. 2012đến2014  (6)
 5. Sau 2014  (24)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bùi, Duy Cam
 2. Bùi Duy Cam
 3. Bui, Duy Cam
 4. Đỗ, Quang Trung
 5. Bui Duy Cam

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...