skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 40 của 120.439.944  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theoretical and Experimental Chemistry

ISSN0040-5760

Truy cập trực tuyến

22
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Sol-Gel Science and Technology

ISSN0928-0707

Truy cập trực tuyến

23
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Silicon

ISSN1876-990X

Truy cập trực tuyến

24
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biosensors & bioelectronics

ISSN0956-5663

Truy cập trực tuyến

25
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions I

ISSN0300-9599

Truy cập trực tuyến

26
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual reports on analytical atomic spectroscopy

ISSN0306-1353

Truy cập trực tuyến

27
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of the Australasian College of Nutritional and Environmental Medicine

ISSN1328-8040

Truy cập trực tuyến

28
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beilstein journal of organic chemistry

ISSN2195-951X

Truy cập trực tuyến

29
Group Theory with Applications in Chemical Physics
Group Theory with Applications in Chemical Physics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Group Theory with Applications in Chemical Physics

ISBN0-521-64250-7;ISBN0-521-64524-7;ISBN1-107-14256-3;ISBN0-511-13066-X;ISBN1-139-13003-X;ISBN0-511-53539-2;ISBN0-511-20030-7;ISBN0-511-12913-0

Truy cập trực tuyến

30
Electronic and Photoelectron Spectroscopy : Fundamentals and Case Studies
Electronic and Photoelectron Spectroscopy : Fundamentals and Case Studies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic and Photoelectron Spectroscopy : Fundamentals and Case Studies

ISBN0-521-81737-4;ISBN0-521-52063-0;ISBN1-107-13494-3;ISBN0-511-08053-0;ISBN0-511-56182-2;ISBN1-139-16503-8;ISBN0-511-20656-9;ISBN0-511-07977-X

Truy cập trực tuyến

31
Emergence of Life, The: From Chemical Origins to Synthetic Biology
Emergence of Life, The: From Chemical Origins to Synthetic Biology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emergence of Life, The: From Chemical Origins to Synthetic Biology

ISBN0-521-82117-7;ISBN0-521-52801-1;ISBN1-107-15965-2;ISBN9786610480272;ISBN0-511-22068-5;ISBN0-511-22094-4;ISBN0-511-56211-X;ISBN0-511-81754-1;ISBN1-280-48027-0;ISBN0-511-21893-1;ISBN0-511-21961-X

Truy cập trực tuyến

32
Valency and Bonding : A Natural Bond Orbital Donor-Acceptor Perspective
Valency and Bonding : A Natural Bond Orbital Donor-Acceptor Perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Valency and Bonding : A Natural Bond Orbital Donor-Acceptor Perspective

ISBN0-521-83128-8;ISBN0-521-53852-1;ISBN1-107-14843-X;ISBN9786610415557;ISBN0-511-18187-6;ISBN0-511-19897-3;ISBN0-511-11548-2;ISBN0-511-29977-X;ISBN0-511-61456-X;ISBN1-280-41555-X;ISBN0-511-11493-1

Truy cập trực tuyến

33
Crystallization of Polymers: Volume 2, Kinetics and Mechanisms
Crystallization of Polymers: Volume 2, Kinetics and Mechanisms
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystallization of Polymers: Volume 2, Kinetics and Mechanisms

ISBN0-521-81682-3;ISBN1-107-40546-7;ISBN1-107-15926-1;ISBN9786610702954;ISBN0-511-23047-8;ISBN0-511-31652-6;ISBN0-511-53541-4;ISBN1-280-70295-8;ISBN0-511-23124-5;ISBN0-511-22885-6;ISBN0-511-22969-0

Truy cập trực tuyến

34
Dissociative Recombination of Molecular Ions
Dissociative Recombination of Molecular Ions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dissociative Recombination of Molecular Ions

ISBN0-521-82819-8;ISBN1-107-40767-2;ISBN1-107-17457-0;ISBN9786611370602;ISBN0-511-39422-5;ISBN0-511-39487-X;ISBN0-511-39091-2;ISBN0-511-53540-6;ISBN1-281-37060-6;ISBN0-511-39214-1;ISBN0-511-39345-8

Truy cập trực tuyến

35
Many-body methods in chemistry and physics : MBPT and coupled-cluster theory : Cambridge Molecular Science
Many-body methods in chemistry and physics : MBPT and coupled-cluster theory : Cambridge Molecular Science
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Many-body methods in chemistry and physics : MBPT and coupled-cluster theory : Cambridge Molecular Science

ISBN0-521-81832-X;ISBN1-107-19507-1;ISBN9786612317941;ISBN0-511-59603-0;ISBN0-511-59559-X;ISBN0-511-59643-X;ISBN0-511-59683-9;ISBN1-282-31794-6;ISBN0-511-59366-X;ISBN0-511-59273-6

Truy cập trực tuyến

36
Nmr Studies Of Translational Motion
Nmr Studies Of Translational Motion
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nmr Studies Of Translational Motion

ISBN0-521-80696-8;ISBN1-107-19491-1;ISBN0-511-84785-8;ISBN9786612655159;ISBN0-511-76882-6;ISBN0-511-76966-0;ISBN0-511-76798-6;ISBN0-511-76520-7;ISBN0-511-77048-0;ISBN1-282-65515-9;ISBN0-511-76659-9

Truy cập trực tuyến

37
Molecular Clusters: A Bridge to Solid-State Chemistry
Molecular Clusters: A Bridge to Solid-State Chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular Clusters: A Bridge to Solid-State Chemistry

ISBN0-521-85236-6;ISBN1-139-81037-5;ISBN1-107-19604-3;ISBN1-107-31656-1;ISBN1-107-32195-6;ISBN1-107-31841-6;ISBN0-511-62888-9;ISBN1-107-31752-5;ISBN1-107-31558-1;ISBN1-299-39964-9

Truy cập trực tuyến

38
A model for the evolution in water chemistry of an arsenic contaminated aquifer over the last 6000 years, Red River floodplain, Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A model for the evolution in water chemistry of an arsenic contaminated aquifer over the last 6000 years, Red River floodplain, Vietnam

Dieke Postma; Pham, Thi Kim Trang; Hoang, Van Hoan; Vi, Mai Lan; Nguyen Thi Thai

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25727

Truy cập trực tuyến

39
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual reports on the progress of chemistry Section A, Physical and inorganic chemistry

ISSN0308-6003

Truy cập trực tuyến

40
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual reports on the progress of chemistry Section A, General, physical and inorganic chemistry

ISSN0069-3022

Truy cập trực tuyến

Kết quả 21 - 40 của 120.439.944  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2.370.889)
 2. Toàn văn trực tuyến (119.109.897)
 3. Trong mục lục thư viện (2.182)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (6.663.530)
 2. 1956đến1970  (4.447.035)
 3. 1971đến1985  (16.535.347)
 4. 1986đến2001  (26.083.256)
 5. Sau 2001  (64.956.840)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (90.740.233)
 2. German  (24.434.717)
 3. Chinese  (17.060.895)
 4. French  (14.674.230)
 5. Korean  (3.785.890)
 6. Japanese  (2.982.310)
 7. Spanish  (2.307.690)
 8. Russian  (1.808.772)
 9. Portuguese  (863.496)
 10. Italian  (796.999)
 11. Finnish  (376.973)
 12. Danish  (370.359)
 13. Norwegian  (301.791)
 14. Dutch  (299.821)
 15. Polish  (180.287)
 16. Czech  (107.424)
 17. Ukrainian  (96.270)
 18. Romanian  (89.134)
 19. Turkish  (72.200)
 20. Hungarian  (60.835)
 21. Greek  (52.369)
 22. Hebrew  (23.693)
 23. Arabic  (10.135)
 24. Icelandic  (3.635)
 25. Undetermined  (2.344)
 26. Vietnamese  (968)
 27. Lithuanian  (799)
 28. Persian  (363)
 29. Slovak  (325)
 30. Bokmål, Norwegian  (148)
 31. Serbo-Croatian  (138)
 32. Croatian  (127)
 33. Thai  (48)
 34. Tagalog  (11)
 35. Hindi  (8)
 36. Malay  (6)
 37. Armenian  (4)
 38. Macedonian  (2)
 39. Georgian  (2)
 40. Panjabi  (1)
 41. Burmese  (1)
 42. Maori  (1)
 43. Malayalam  (1)
 44. Basque  (1)
 45. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (9.467)
 2. T - Technology .  (3.426)
 3. R - Medicine.  (1.063)
 4. S - Agriculture.  (282)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bhushan, Bharat
 2. Clérac, Rodolphe
 3. Bodenhausen, Geoffrey
 4. Emsley, Lyndon
 5. Fontecave, Marc

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...