skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 40 của 1.100  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản English xóa Tất cả các phiên bản Trước1958 xóa Tất cả các phiên bản 1952đến1955 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Book of Common Order of 1940 Examined
More Frequent Communion Services in the Church of Scotland?

Reid, J. K. S

Scottish Journal of Theology, 1955, Vol.8(2), pp.215-217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-9306 ; E-ISSN: 1475-3065 ; DOI: 10.1017/S0036930600058634

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
22
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Index to Volume XVI

Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 1954, Vol.16(1), pp.i-v [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-977X ; E-ISSN: 1474-0699 ; DOI: 10.1017/S0041977X0014412X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
23
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Books Received For Review

Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 1955, Vol.17(3), pp.623-626 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-977X ; E-ISSN: 1474-0699 ; DOI: 10.1017/S0041977X0011273X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
24
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

REVIEWS

New Blackfriars, September 1955, Vol.36(426), pp.342-367 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4289 ; E-ISSN: 1741-2005 ; DOI: 10.1111/j.1741-2005.1955.tb00685.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
25
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SHORTER NOTICES

The Far Eastern Quarterly (pre-1986), Vol.11(4), p.507 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03636917 ; E-ISSN: 23263067

Toàn văn sẵn có

26
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Index to Volume 16

Graf, Ruth P

The Journal of Politics, 1954, Vol.16(4), pp.769-787 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3816 ; E-ISSN: 1468-2508 ; DOI: 10.1017/S0022381600084218

Toàn văn sẵn có

27
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Other Publications Noted

The Journal of Politics, 01 February 1955, Vol.17(1), pp.149-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223816 ; E-ISSN: 14682508 ; DOI: 10.1017/S0022381600089271

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
28
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Other Publications Received

The Journal of Politics, 01 February 1954, Vol.16(1), pp.192-195 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223816 ; E-ISSN: 14682508 ; DOI: 10.1017/S0022381600083328

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
29
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Index to Volume 17

Graf, Ruth P

The Journal of Politics, 1955, Vol.17(4), pp.727-744 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3816 ; E-ISSN: 1468-2508 ; DOI: 10.1017/S0022381600092847

Toàn văn sẵn có

30
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Index to Volume XIV

Williamson, Ren De Visme ; Clark, Jean M

The Journal of Politics, 1952, Vol.14(4), pp.767-778 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3816 ; E-ISSN: 1468-2508 ; DOI: 10.1017/S0022381600082013

Toàn văn sẵn có

31
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selected Bibliography

International Organization, 1952, Vol.6(3), pp.483-508 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1017/S0020818300017057

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
32
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selected Bibliography

International Organization, 1952, Vol.6(2), pp.347-367 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1017/S0020818300016763

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
33
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selected Bibliography

Leiss, Amelia C

International Organization, 1955, Vol.9(1), pp.194-212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1017/S002081830002258X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
34
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Organization Volume IX–1955

Thomsen, Lisa V

International Organization, 1955, Vol.9(4), pp.605-649 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1017/S0020818300031064

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
35
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Current Books

American Journal of Sociology, 01 January 1954, Vol.59(4), pp.408-409 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390 ; DOI: 10.1086/221386

Toàn văn sẵn có

36
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Modern Persian Dictionary (Persian-Urdu-English)

Savory, R. M

Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 1954, Vol.16(3), pp.610-611 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-977X ; E-ISSN: 1474-0699 ; DOI: 10.1017/S0041977X00087024

Toàn văn sẵn có

37
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

La cité musulmane (vie sociale et politique)

Tritton, A.s

Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 1955, Vol.17(2), pp.381-381 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-977X ; E-ISSN: 1474-0699 ; DOI: 10.1017/S0041977X00111851

Toàn văn sẵn có

38
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review 21 -- No Title

Jansen, Marius

The Far Eastern Quarterly (pre-1986), Vol.14(4), p.586 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03636917 ; E-ISSN: 23263067

Toàn văn sẵn có

39
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review 16 -- No Title

Brown, Delmer

The Far Eastern Quarterly (pre-1986), p.499 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03636917 ; E-ISSN: 23263067

Toàn văn sẵn có

40
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review 24 -- No Title

Braibanti, Ralph

The Far Eastern Quarterly (pre-1986), Vol.14(1), p.118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03636917 ; E-ISSN: 23263067

Toàn văn sẵn có

Kết quả 21 - 40 của 1.100  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (747)
  2. Toàn văn trực tuyến (691)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. German  (8)
  2. French  (7)
  3. Japanese  (2)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...