skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 27 của 27  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản Object Oriented Programming xóa Tất cả các phiên bản 1997đến2000 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Putting OO Distributed Programming to Work.(Technology Information)

Felber, Pascal ; Guerraoui, Rachid ; Fayad, Mohamed E.

Communications of the ACM, Nov, 1999, Vol.42(11), p.97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
22
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The IBM data warehouse architecture: how IBM integrates its own and other vendors' tools to derive useful information for decision support

Bontempo, Charles ; Zagelow, George

Communications of the ACM, Sept, 1998, Vol.41(9), p.38(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
23
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Legion vision of a worldwide virtual computer. (Legion software project)

Grimshaw, Andrew S. ; Wulf, Wm. A.

Communications of the ACM, Jan, 1997, Vol.40(1), p.39(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
24
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TURNING CLOCKWISE: USING UML in the REAL-TIME DOMAIN.(Unified Modeling Language, real-time systems)(Technology Information)

Selic, Bran

Communications of the ACM, Oct, 1999, Vol.42(10), p.46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

25
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UML 2001: A STANDARDIZATION ODYSSEY.(Unified Modeling Language)(Technology Information)

Kobryn, Cris

Communications of the ACM, Oct, 1999, Vol.42(10), p.29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
26
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UMLOQUENT EXPRESSION OF AWACS SOFTWARE DESIGN.(Boeing's use of the Unified Modeling Language to produce a next-generation Airborne Warning and Control System, or AWACS)

Bell, Alex E. ; Schmidt, Ryan W.

Communications of the ACM, Oct, 1999, Vol.42(10), p.55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
27
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unifying heterogeneous information models: semantic tags support knowledge webs

Singh, Narinder

Communications of the ACM, May, 1998, Vol.41(5), p.37(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 21 - 27 của 27  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fayad, ME
  2. Fayad, Mohamed E.
  3. Fayad, Mohamed
  4. Kobryn, Cris
  5. Guerraoui, Rachid

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...