skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 23 của 23  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Tác giả/ người sáng tác: Smith, Euan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sorption and bioavailability of arsenic in selected Bangladesh soils.(Report)

Naidu, Ravi ; Smith, Euan ; Imamul Huq, S. M. ; Owens, Gary

Environmental Geochemistry and Health, April, 2009, Vol.31(2), p.61(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-4042

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
22
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles and application of an in vivo swine assay for the determination of arsenic bioavailability in contaminated matrices.(Report)

Rees, Matthew ; Sansom, Lloyd ; Rofe, Allan ; Juhasz, Albert L. ; Smith, Euan ; Weber, John ; Naidu, Ravi ; Kuchel, Tim

Environmental Geochemistry and Health, April, 2009, Vol.31(2), p.167(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-4042

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
23
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Groundwater chemistry and arsenic mobilization in the Holocene flood plains in south-central Bangladesh.(Report)

Bhattacharya, Prosun ; Hasan, M. Aziz ; Sracek, Ondra ; Smith, Euan ; Ahmed, K. Matin ; Bromssen, Mattias ; Huq, S. M. Imamul ; Naidu, Ravi

Environmental Geochemistry and Health, April, 2009, Vol.31(2), p.23(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-4042

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 21 - 23 của 23  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (22)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (1)
 2. 2007đến2008  (1)
 3. 2009đến2010  (3)
 4. 2011đến2013  (12)
 5. Sau 2013  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Naidu, Ravi
 2. Smith, Euan
 3. Naidu, R
 4. Megharaj, Mallavarapu
 5. Juhasz, Albert

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...