skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 40 của 61  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 next page
Lọc theo: Chủ đề: Sciences xóa Chủ đề: Mechanical Engineering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SOLAR CELL MODULE AND ROOF STRUCTURE

Friedrich Stefan ; Minami Yuta ; Moran Thomas J ; Tanikawa Fumihiro

Toàn văn sẵn có

22
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solar cell module and roof structure

Friedrich, Stefan ; Minami, Yuta ; Moran, Thomas J ; Tanikawa, Fumihiro

Toàn văn sẵn có

23
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MODULE DE CELLULES SOLAIRES ET STRUCTURE DE TOIT
太陽電池モジュール及び屋根構造
SOLAR CELL MODULE AND ROOF STRUCTURE

Friedrich Stefan ; Minami Yuta ; Moran Thomas J ; Tanikawa Fumihiro

Toàn văn sẵn có

24
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aircraft galley exhaust system and method of assembling same

Dessero Michael J ; Le Luong Hoang ; Moran Thomas J

Toàn văn sẵn có

25
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

太阳能电池模块及屋顶结构
Solar cell module and roof structure

Friedrich Stefan ; Minami Yuta ; Moran Thomas J ; Tanikawa Fumihiro

Toàn văn sẵn có

26
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AIRCRAFT GALLEY EXHAUST SYSTEM AND METHOD OF ASSEMBLING SAME

Dessero Michael J ; Le Luong Hoang ; Moran Thomas J

Toàn văn sẵn có

27
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

REFRIGERATION SYSTEM HAVING VALVES AND VALVE CONTROL ACTUATORS

Moran, Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

28
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aircraft galley carts and other insulated food storage units, and methods for their use

Moran Thomas J ; Rood John C

Toàn văn sẵn có

29
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aircraft galley carts and other insulated food storage units, and methods for their use

Moran Thomas J ; Rood John C

Toàn văn sẵn có

30
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SEAL ASSEMBLY FOR A GALLEY DOOR OF A GALLEY AND METHOD OF ASSEMBLING A GALLEY WITH A SEAL ASSEMBLY

Moran, Thomas Joseph ; Stanley, Wayne Joseph

Toàn văn sẵn có

31
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Condensate removal system of an aircraft cooling system

Moran, Thomas Joseph ; Lutz, David Andrew

Toàn văn sẵn có

32
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MONTAGE ET FIXATION
ASSEMBLY AND FASTENER

Moran, Thomas M

Toàn văn sẵn có

33
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Convertible chilled stowage compartment in an aircraft

Moran, Thomas Joseph ; Lutz, David Andrew

Toàn văn sẵn có

34
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systems and methods for refrigerating galley compartments

Moran, Thomas J ; Rumill, David M

Toàn văn sẵn có

35
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FIXATION A FILETAGES AUTO-BLOQUANTS
SELF-LOCKING PREVAILING TORQUE FASTENER

Moran, Thomas M ; Laudi, Dante A

Toàn văn sẵn có

36
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MEJORAS EN UNA GRAPA DE AUTO-RETENCION PARA CONECTAR UN CONDUCTO ELECTRICO

Paskert Joseph H ; Moran Thomas M

Toàn văn sẵn có

37
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Removable fastening assembly

Moran; Thomas M ; Oehlke; Donald N

Toàn văn sẵn có

38
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selbst-schliessendes, überwiegend durch Federkraft wirkendes Befestigungselement.
Elément de fixation serrant par ressort à blocage automatique.
Self-locking prevailing torque fastener

Moran, Thomas Michael ; Laudi, Dante Anthony

Toàn văn sẵn có

39
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPOSITIF DE FIXATION
FASTENING DEVICE

Moran, Thomas M ; Burmeister, Kurt A

Toàn văn sẵn có

40
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DE2225737

Moran, Thomas Michel, Cleveland, Ohio (V.St.A.)

Toàn văn sẵn có

Kết quả 21 - 40 của 61  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1979  (9)
 2. 1979đến1982  (9)
 3. 1983đến1987  (6)
 4. 1988đến2008  (6)
 5. Sau 2008  (31)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (54)
 2. French  (17)
 3. German  (13)
 4. Chinese  (3)
 5. Spanish  (1)
 6. Japanese  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Moran; Thomas M
 2. Moran Thomas J
 3. Moran, Thomas Joseph
 4. Moran, Thomas J
 5. Rumill, David M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...