skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 28 của 28  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2
Lọc theo: Chủ đề: Male xóa Tác giả/ người sáng tác: Brenner, Eli xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How people achieve their amazing temporal precision in interception

Brenner, Eli ; Smeets, Jeroen B J

Journal of vision, 12 March 2015, Vol.15(3) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1534-7362 ; PMID: 25767094 Version:1 ; DOI: 10.1167/15.3.8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
22
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hitting moving objects: is target speed used in guiding the hand?

Brouwer, Anne-Marie ; Brenner, Eli ; Smeets, Jeroen B J

Experimental brain research, March 2002, Vol.143(2), pp.198-211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4819 ; PMID: 11880896 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
23
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combining eye and hand in search is suboptimal

Liesker, Hanneke ; Brenner, Eli ; Smeets, Jeroen B J

Experimental brain research, August 2009, Vol.197(4), pp.395-401 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-1106 ; PMID: 19590859 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00221-009-1928-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
24
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simultaneous processing of visual information and planning of hand movements in a visuo-manual search task

Liesker, Hanneke ; Smeets, Jeroen B J ; Brenner, Eli

Acta psychologica, February 2008, Vol.127(2), pp.398-406 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6918 ; PMID: 17850755 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
25
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quickly making the correct choice

Brenner, Eli ; Smeets, Jeroen B J

Vision research, August 2015, Vol.113(Pt B), pp.198-210 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1878-5646 ; PMID: 25913027 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.visres.2015.03.028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
26
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Avoiding moving obstacles

Aivar, M Pilar ; Brenner, Eli ; Smeets, Jeroen B J

Experimental brain research, September 2008, Vol.190(3), pp.251-64 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-1106 ; PMID: 18629484 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00221-008-1475-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
27
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Slant cues are processed with different latencies for the online control of movement

Van Mierlo, Christa M ; Louw, Stefan ; Smeets, Jeroen B J ; Brenner, Eli

Journal of vision, 27 March 2009, Vol.9(3), pp.25.1-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1534-7362 ; PMID: 19757964 Version:1 ; DOI: 10.1167/9.3.25

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
28
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The latency for correcting a movement depends on the visual attribute that defines the target

Veerman, Margot M ; Brenner, Eli ; Smeets, Jeroen B J

Experimental brain research, May 2008, Vol.187(2), pp.219-28 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-1106 ; PMID: 18256814 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00221-008-1296-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 21 - 28 của 28  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (3)
 2. 2008đến2009  (5)
 3. 2010đến2011  (3)
 4. 2012đến2014  (8)
 5. Sau 2014  (9)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Brenner, Eli
 2. Brenner, E
 3. Smeets, J.B.J.
 4. Smeets, Jeroen B.J.
 5. Smeets, Jbj

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...