skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 40 của 75  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Migration policymaking in Europe the dynamics of actors and contexts in past and present.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration policymaking in Europe the dynamics of actors and contexts in past and present.

Zincone, Giovanna ;Penninx, Rinus ;Borkert, Maren;

E-ISBN 9789048515165 ; E-ISBN 9789089643704

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
22
The migration-displacement nexus patterns, processes, and policies.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The migration-displacement nexus patterns, processes, and policies.

E-ISBN 9780857451910 ; E-ISBN 9780857451927

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
23
Security integration in Europe how knowledge-based networks are transforming the European Union
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Security integration in Europe how knowledge-based networks are transforming the European Union

Cross, Mai'a K. David

E-ISBN 0472027689 ; E-ISBN 0472117890 ; E-ISBN 9780472027682 ; E-ISBN 9780472117895

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
24
The European Union and global emergencies a law and policy analysis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Union and global emergencies a law and policy analysis

Antoniadis, Antonis

E-ISBN 1849460825 ; E-ISBN 184731659X ; E-ISBN 9781849460828

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
25
The new maids transnational women and the care economy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The new maids transnational women and the care economy

Lutz, Helma; Shannon, Deborah

ISBN: 1848132875 ; ISBN: 9781848132870 ; ISBN: 1848132883 ; ISBN: 9781848132887

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
26
International Migration and Development in East Asia and the Pacific
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Migration and Development in East Asia and the Pacific

Ahsan, Ahmad ; Abella, Manolo ; Beath, Andrew ; Huang, Yukon ; Luthria, Manjula ; Nguyen, Trang Van

ISBN: 9780821396490 ; ISBN: 0821396498

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
27
EU enlargement, the clash of capitalisms and the European social dimension
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EU enlargement, the clash of capitalisms and the European social dimension

Copeland, Paul

E-ISBN 0719088259 ; E-ISBN 9780719088254 ; E-ISBN 9781526102393

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
28
Region-building, volume I the global proliferation of regional integration.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Region-building, volume I the global proliferation of regional integration.

E-ISBN 1845456548 ; E-ISBN 1845458389 ; E-ISBN 9781845456542 ; E-ISBN 9781845458386

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
29
Region-building, volume II regional integration in the world: documents.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Region-building, volume II regional integration in the world: documents.

E-ISBN 9781845456559 ; E-ISBN 9781845458393

Toàn văn sẵn có

30
The Politics of European Citizenship - Deepening Contradictions in Social Rights and Migration Policy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of European Citizenship - Deepening Contradictions in Social Rights and Migration Policy

Hansen, Peo ; Hager, Sandy Brian

ISBN: 9780857456212 ; E-ISBN: 9781845459918 ; E-ISBN: 1845459911

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
31
The Princeton Encyclopedia of Islamic Political Thought
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Princeton Encyclopedia of Islamic Political Thought

Bowering, Gerhard ;Bulliet, Richard ;Cook, David ;Crone, Patricia ;Kadi, Wadad ;Euben, Roxanne L. ;Fahmy, Khaled ;Stewart, Devin J. ;Zaman, Muhammad Qasim ;Griffel, Frank;

ISBN: 9780691134840 ; ISBN: 0691134847 ; E-ISBN: 9781400838554

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
32
Civil-military relations in the Islamic world
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civil-military relations in the Islamic world

Lenze, Paul E

E-ISBN 9781498518734 ; E-ISBN 9781498518741

Toàn văn không sẵn có

33
Pacific strife the great powers and their political and economic rivalries in Asia and the Western Pacific 1870-1914
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pacific strife the great powers and their political and economic rivalries in Asia and the Western Pacific 1870-1914

Dijk, Kees van

E-ISBN 9789048516193 ; E-ISBN 9789089644206

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
34
Migration, indigenization and interaction Chinese overseas and globalization.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration, indigenization and interaction Chinese overseas and globalization.

Suryadinata, Leo;

E-ISBN 9814365904 ; E-ISBN 9789814365901

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
35
The developing world critical issues in politics and society
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The developing world critical issues in politics and society

Udogu, E. Ike

E-ISBN 9780810884755

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
36
European immigration a sourcebook
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

European immigration a sourcebook

Anna Triandafyllidou ; Ruby Gropas;; Triantaphyllidu, Anna ; Gropas, Ruby

ISBN: 9781409453635 ; E-ISBN: 9781409453642 ; E-ISBN: 9781472404725

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
37
Irregular migration in Europe myths and realities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Irregular migration in Europe myths and realities

Anna Triandafyllidou;; Triantaphyllidu, Anna

ISBN: 9780754678861 ; E-ISBN: 9780754697558

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
38
Diaspora, Development, and Democracy - The Domestic Impact of International Migration from India
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diaspora, Development, and Democracy - The Domestic Impact of International Migration from India

Kapur, Devesh

ISBN: 9780691162119 ; ISBN: 0691162115 ; E-ISBN: 9781400835089

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
39
Understanding the political economy of the Arab uprisings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding the political economy of the Arab uprisings

Diwan, Ishac.;; Diwan, Ishac

ISBN: 9789814596008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
40
The art of lobbying the EU more Machiavelli in Brussels
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The art of lobbying the EU more Machiavelli in Brussels

Schendelen, Rinus Van

ISBN: 9789089644688

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 21 - 40 của 75  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (33)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (4)
 2. 2004đến2007  (10)
 3. 2008đến2011  (22)
 4. 2012đến2016  (32)
 5. Sau 2016  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (74)
 2. German  (7)
 3. Italian  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Triandafyllidou, Anna
 2. Rotberg, Robert I
 3. Copeland, Paul
 4. Harlow, Carol
 5. Gifford, Chris

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...