skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 21 - 23 của 23  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Ngôn ngữ: French xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Différences entre dispositifs de monitorage pour la réanimation liquidienne ciblée
Inter-device differences in monitoring for goal-directed fluid therapy

Thiele, Robert ; Bartels, Karsten ; Gan, Tong-Joo

Canadian Journal of Anesthesia/Journal canadien d'anesthésie, 2015, Vol.62(2), pp.169-181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0832-610X ; E-ISSN: 1496-8975 ; DOI: 10.1007/s12630-014-0265-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
22
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
23
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

CyberUnion: Empowering Labor through Computer Technology. (Book Reviews)

Florito, Jack

Relations Industrielles/Industrial Relations, Autumn, 2001, Vol.56(4), p.820(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-379X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 21 - 23 của 23  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (13)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (2)
 2. 2004đến2007  (3)
 3. 2008đến2009  (5)
 4. 2010đến2013  (5)
 5. Sau 2013  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (22)
 2. Bình xét khoa học  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (21)
 2. Chinese  (6)
 3. Spanish  (6)
 4. German  (4)
 5. Portuguese  (3)
 6. Greek  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zilberman, David
 2. Bartels, Karsten
 3. Tsur, Yacov
 4. Triboulet, Pierre
 5. Kingwell, Ross

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...