skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 26 của 26  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social and Health Authority Services for Elderly People from Black and Minority Ethnic Communities

Solomon, S. A.

Ageing and Society, May, 1996, Vol.16(3), p.386(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0144-686X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
22
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pella Dutch: The Portrait of a Language and Its Use in One of Iowa's Ethnic Communities

Hamp, Eric P.

International Journal of American Linguistics, July, 1990, Vol.56(3), p.445(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7071

Toàn văn sẵn có

23
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pella Dutch: The Portrait of a Language and Its Use in One of Iowa's Ethnic Communities

Reuse, Willem J. De

Language, Dec, 1989, Vol.65(4), p.917(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0097-8507

Toàn văn sẵn có

24
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grants: Corporate Grantmaking for Racial and Ethnic Communities.(Review)(Brief Article)

Anonymous;

Booklist, August, 2000, Vol.96(22), p.2196

ISSN: 0006-7385

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
25
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global migration and ethnic communities; studies of Asia and South America.(Brief article)(Book review)

Reference & Research Book News, August, 2012

ISSN: 0887-3763

Toàn văn sẵn có

26
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grants: Corporate Grantmaking for Racial and Ethnic Communities.(Book Review)(Brief Article)

Reference & Research Book News, May, 2000, Vol.15, p.82

ISSN: 0887-3763

Toàn văn sẵn có

Kết quả 21 - 26 của 26  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (22)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1992  (3)
 2. 1992đến1994  (6)
 3. 1995đến1998  (5)
 4. 1999đến2011  (8)
 5. Sau 2011  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Breton, Raymond
 2. Henshaw, Lesley
 3. Askham, Janet
 4. Pharoah, Catherina
 5. Morris, Edward

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...